สืบค้นงานวิจัย
การเพาะพันธุ์ปลาเสือตอลายเล็กโดยการกระตุ้นด้วยฮอร์โมน 2 วิธี
สมบัติ สิงห์สี - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การเพาะพันธุ์ปลาเสือตอลายเล็กโดยการกระตุ้นด้วยฮอร์โมน 2 วิธี
ชื่อเรื่อง (EN): Breeding of Datnioides undecimradiatus by Hormone 2 Different Methods of Hormone Injection
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สมบัติ สิงห์สี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Sombat Singsee
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Thakorn Thipsunthornsak
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาเสือตอลายเล็กด้วยวิธีการให้ฮอร์โมน ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม และหน่วยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล การฝังฮอร์โมนเม็ดที่ระดับความเข้มข้น Buserelin (BUS) อัตรา 100 และ 200 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ให้กับแม่พันธุ์ปลาเสือตอลายเล็ก ผลการทดลองพบว่าฮอร์โมนทุกความเข้มข้นทำให้แม่พันธุ์ปลาตกไข่ได้ทุกตัวภายหลังการฝั่งฮอร์โมนไปแล้ว 24-33 ชั่วโมง แต่ไข่ปลาไม่ฟักเป็นตัว ส่วนการฉีดฮอร์โมน HCG ที่ระดับความเข้มข้น 500 ไอยูต่อกิโลกรัม เว้นระยะ 15 ชั่วโมง จึงทำการฉีดกระตุ้นให้กับแม่พันธุ์ปลาด้วย Buserelin (BUS) อัตรา 30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับ domperidone อัตรา 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปลาเพศผู้ฉีดด้วย BUS อัตรา 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับ domperidone อัตรา 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ผลการทดลองพบว่า แม่พันธุ์ปลาสามารถรีดไข่ได้ในชั่วโมงที่ 23 และฟักเป็นตัวจำนวน 70 ตัว ในเวลา 35 - 40 ชั่วโมง เมื่อลูกปลาอายุได้ 18 วัน เหลือลูกปลารอด 10 ตัว
บทคัดย่อ (EN): Study on hormonal induced spawning of Datnioides undecimradiatus was conducted at Nakhonphanom Inland Fisheries Research and Development Center and Pakmun dam inland fisheries resources research and development unit.The results showed that all concentrations of Buserelin (BUS) pellets were equally effective on induced ovulation of D. undecimradiatus, 24-33 hrs. after implantation. However, the eggs were not hatched. On the other hand, injection of 500 IU/kg Human Chorionic Ganadotropic (HCG) to females and after 15 hrs with BUS at 30 ?g/kg in combination with 10 mg/kg domperidone effectively induced fish to spawn, 23 hrs after the second injection. Males were injected with 10 ?g/kg BUS in combination with 10 mg/kg domperidone. Seventy fry hatched after 35 – 40 hrs. After 18 day, only 10 larval survived.
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 206,100.00
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-12-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม และหน่วยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2554
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเพาะพันธุ์ปลาเสือตอลายเล็กโดยการกระตุ้นด้วยฮอร์โมน 2 วิธี
กรมประมง
31 ธันวาคม 2554
กรมประมง
การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ การกินอาหาร และการประเมินอายุของปลาเสือตอลายเล็กในบริเวณลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาวิธีการเพาะและขยายพันธุ์ การผลิตรีคอมบิแนนท์โกรทฮอร์โมน และการติดตามผลการเร่งอัตราการเจริญเติบโต และพัฒนาการสืบพันธุ์ของปลาในกลุ่มปลาการ์ตูนเพื่อการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ การผลิตรีคอมบิแนนท์โกรทฮอร์โมน และการติดตามผลการเร่งอัตราการเจริญเติบโต และพัฒนาการสืบพันธุ์ของปลาในกลุ่มปลาการ์ตูนเพื่อการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ การเพาะพันธุ์ปลาไซบีเลี่ยน สเตอร์เจียน โดยใช้ฮอร์โมนฉีดกระตุ้น การวางไข่ ผลของฮอร์โมนต่อการเพาะเลี้ยงอับเรณูข้าวขาวดอกมะลิ 105 การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลาเสือตอที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีชีวิต ผลของฮอร์โมนแบบออกฤทธิ์เนิ่นต่อความสมบูรณ์เพศของปลากดแก้ว รุ่นที่ 2 ในช่วงก่อนฤดูผสมพันธุ์ การเพาะพันธุ์ปลาหมูข้างลายด้วยฮอร์โมนชนิดต่างๆ เพื่อเร่งการตกไข่ การศึกษาการปรับปรุงพันธุ์ลำไยโดยวิธีกระตุ้นให้เกิดการกลายพันธุ์ II. การพัฒนาต้นที่เกิดจากการเพาะเมล็ดที่ได้รับรังสีแกมม่า ชีววิทยาการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลาดุกทะเล

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก