สืบค้นงานวิจัย
ผลของวิธีการเก็บรักษาไข่อาศัยต่อการเบียนของแตนเบียนไข่ Trichogramma spp.
วินิภา ชาลีคาร - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ผลของวิธีการเก็บรักษาไข่อาศัยต่อการเบียนของแตนเบียนไข่ Trichogramma spp.
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of storage methods of host eggs on theparasitism of the parasitoid, Trichogramma spp.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วินิภา ชาลีคาร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Winipa Chaleecan
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: นุชรีย์ ศิริ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Nutcharee Siri
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: แตนเบียนไข่ Trichogramma spp. ผลิตโดยใช้ไข่ผีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica (Stainton) เป็นไข่อาศัย จึงต้องมีการศึกษาวิธีการเก็บรักษาเพื่อนำไปใช้ในช่วงมีการระบาดของศัตรูพืช โดยพบว่าวิธีการเก็บรักษาไข่ผีเสื้อข้าวสาร ด้วยการห่อไข่ด้วยกระดาษทิชชู, ผ้าขาวบาง และไม่ห่อ ที่อุณหภูมิ 5+2'C และ7:2*C นาน 1-4 สัปดาห์ อุณหภูมิกับวิธี การเก็บรักษามีอิทธิพลร่วมกันทำให้น้ำหนักไข่ลดลง ที่อุณหภูมิ 5+2 C น้ำหนักไข่ลดลงน้อยกว่าและไข่มีการฟักมากกว่าที่ อุณหภูมิ 7:2*C โดยการห่อไข่ด้วยกระดาษทิชซูฟักมากกว่าห่อด้วยผ้าขาวบางและไม่ห่อ และแตนเบียนไข่เบียนไข่ผีเสื้อ ข้าวสารที่เก็บรักษานาน 1 สัปดาห์ ในทั้ง 2 อุณหภูมิได้มากกว่า 80% และเมื่อเก็บนาน 3 สัปดาห์ พบการเบียนที่อุณหภูมิ 5+2*C เป็น 65.5-70.9% และที่อุณหภูมิ 7:2*C เป็น 10.5-18.4% และที่ 4 สัปดาห์ พบการเบียนน้อยกว่า 20% ส่วน การฟักของแตนเบียนมากกว่า 80% ในทุกกรรมวิธีและทุกอุณหภูมิ
บทคัดย่อ (EN): The parasitoid, Trichogramma spp. was produced using the rice moth eggs Corcyra cephalonica as host. Thus, the study of storage methods was done for the right timing of the parasitoid application during the pest out break. Various storage methods were studied by comparing different set of packed eggs in tissue paper and fire mesh, and unpacked eggs. The eggs were then stored at 5±2°C and 7±2°C for 1-4 weeks. The interaction between temperatures and packing methods resulted in the reduction of egg weight. At 5±2°C reduced fewer egg weight and more larval emergence than that at 7±2°C. Additional emergences were found more in packing eggs with tissue paper than fine mesh and unpacked. The one week storage eggs at both temperatures showed more than 80% parasitism than three weeks storage-eggs. After three week storage, the parasitism was 65.5-70.9% at 5±2°C and 10.5-18.4% at 7±2°C, while the four weeks storage showed less than 20% parasitism. However, the parasitoid emergence was more than 80% in all storage methods and temperatures.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=27O-ENTO-033.pdf&id=856&keeptrack=10
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของวิธีการเก็บรักษาไข่อาศัยต่อการเบียนของแตนเบียนไข่ Trichogramma spp.
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2556
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผลของการเก็บรักษาไข่อาศัยต่อการเบียนของ Trichogramma spp. ผลของอุณหภูมิและวิธีการเก็บรักษาต่อแตนเบียนไข่, Trichogramma spp. ผลของการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำที่มีต่อประสิทธิภาพของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani (Hymenoptera: Trichogrammatidae) ในการควบคุมหนอนกออ้อย ศึกษาวิธีผลิตผลไม้นอกฤดู, การแปรรูป, การเก็บรักษา,วิธีการบรรจุหีบห่อ เพื่อขนส่งและจำหน่าย ชนิดพืชอาหารต่อการเข้าทำลายของเพลี้ยอ่อนและการเบียนของแมลงเบียนเพลี้ยอ่อนในอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร การศึกษาการผลิตสปอร์ของเชื้อรา Aspcrrgillus spp.โดยใช้วิธีหมักบนอาหารแข็ง ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อรา Colletotrichum spp. โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค ISSR อิทธิพลของการผสมพันธุ์ต่อการผลิตและการวางไข่ของแตนเบียน Spalangia gemina ในการเลี้ยงเพื่อควบคุมแมลงวันในฟาร์มปศุสัตว์ ผลของวิธีการจัดการวัชพืชแบบต่าง ๆ ต่อการให้ผลผลิตข้าวโพด ผลของวิธีการทำแห้งต่อสมบัติทางกายภาพของต้นหอม

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก