สืบค้นงานวิจัย
การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวเพื่อให้ต้านทานต่อการทำลายของแมลงศัตรู ระยะที่ 2
จรัสศรี นวลศรี, อรัญ งามผ่องใส, ขวัญจิตร สันติประชา - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวเพื่อให้ต้านทานต่อการทำลายของแมลงศัตรู ระยะที่ 2
ชื่อเรื่อง (EN): Improvement of Yardlong Bean for Insect Resistance (Phase II)
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวเพื่อให้ต้านทานต่อการทำลายของแมลงศัตรู ระยะที่ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30 กันยายน 2551
บทบาทของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชกับการปรับปรุงพันธุ์ การแสดงออกของพันธุ์และสายพันธุ์ถั่วฝักยาวในการปลูกแบบอินทรีย์และแบบใช้สารเคมี การประเมินผลเสียหายของถั่วเขียวที่ปลูกหลังนาเนื่องจากแมลงศัตรู การปรับปรุงพันธุ์ผักเพื่อระบบเกษตรอินทรีย์ ส่วนหนึ่งของตารางชีวิตของแมลงศัตรูในสวนมะลิ การปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อเกษตรกรฟาร์มเครือข่าย การศึกษายีนต้านทานการกระจายตัวของลักษณะต้านทานเพลี้ยอ่อนถั่วในถั่วฝักยาว และถั่วพุ่ม ปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานต่อโรคโคนเน่า ความต้านทานของละหุ่งพันธุ์พื้นเมืองต่อแมลงศัตรูชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์เสถียรภาพในการให้ผลผลิตของถั่วฝักยาวในสภาพการให้ปุ๋ยไนโตรเจนต่างกัน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก