สืบค้นงานวิจัย
การเพิ่มมูลค่าของฟ้าทะลายโจรเพื่อเสริมภูมิต้านทานโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ
ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: การเพิ่มมูลค่าของฟ้าทะลายโจรเพื่อเสริมภูมิต้านทานโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ
ชื่อเรื่อง (EN): Value-added of Andrographis paniculata for immunomodulation in influenza A infection
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ:      สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การเพิ่มมูลค่าของฟ้าทะลายโจรเพื่อเสริมภูมิต้านทานโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ” แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดสารจากฟ้าทะลายโจร ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive fractions) ให้ได้สูตรผลิตภัณฑ์แคปซูลฟ้าทะลายโจรต้นแบบ ที่มีสรรพคุณยับยั้งไซโตไคน์ที่เกิดการเหนี่ยวนำด้วยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ ชนิด H1N1 และทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง รวมถึงการทดสอบการเป็นพิษแบบเฉียบพลัน      จากการศึกษาวิจัย พบว่า ได้สารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและทราบ fingerprint สามารถที่สกัดสารสกัดฟ้าทะลายโจรได้  นอกจากนี้ ฟ้าทะลายโจร สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดฟ้าทะลายโจรได้ มีความปลอดภัยและ ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ PBMC ส่วนในการทดสอบ viral induced PBMC model พบว่าสารสกัดฟ้าทะลายโจร สามารถลดระดับ cytokines ทั้งในระดับ mRNA และโปรตีน ที่หลั่งออกมาจาก PBMC ได้ โดยลดระดับ  IL-1b และ TNF-a ได้อย่างมีนัยสำคัญแบบ dose dependence manner เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่มีการกระตุ้นด้วย influenza virus เพียงอย่างเดียว ในขณะเดียวกัน สามารถเพิ่มระดับ IL-2 ทั้งในระดับ  mRNA และโปรตีนที่หลั่งออกมาจาก PBMC ซึ่งเป็นไซโตโคน์ที่เพิ่มระดับ ภูมิคุ้มกันได้อย่างมีนัยสำคัญแบบ dose dependence manner เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่มีการกระตุ้นด้วย influencza virus เพียงอย่างเดียว ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แคปซูลต้นแบบ ออกมา 3 สูตร ได้แก่ สูตร 1: สารสกัดฟ้าทะลายโจรผสมแป้งลูกเดือยและน้ำผึ้ง สูตร 2: สารสกัดฟ้าทะลายโจรผสมข้าวนิลและน้ำผึ้ง และ สูตร 3: สารสกัดฟ้าทะลายโจรผสมถั่วเหลืองและน้ำผึ้ง การศึกษาพบว่า แคปซูลฟ้าทะลายโจร ต้นแบบ 3 สูตร และทั้ง 3 สูตร มีผลลดการผลิต cytokine ชนิด  TNF- α  และ เพิ่มการผลิต  IL-2 ในเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย ไวรัส H1N1 ได้ มี สี กลิ่น ความถูกต้องของน้ำหนัก ความชื้น อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยาเม็ด แต่มีเพียงสูตร 2 เท่านั้นที่มีเกณฑ์การแตกตัวที่ได้มาตรฐาน ในด้านความปลอดภัย พบว่า ความเข้มข้นของยาเม็ดที่ 0-200 mg/ml ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด PBMC      ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลงานวิจัย ได้สารสกัดจากฟ้าทะลายโจร สามารถแปรรูปเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ป้องกัน-รักษาภาวะพายุไซโตไคน์จากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอที่มีมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพดีขึ้น มีผลการวิจัยรองรับ ผู้ประกอบการมีโอกาสทำการตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-03-07
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-03-06
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2554
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเพิ่มมูลค่าของฟ้าทะลายโจรเพื่อเสริมภูมิต้านทานโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 มีนาคม 2555
การเพิ่มมูลค่าของฟ้าทะลายโจรเพื่อเสริมภูมิต้านทานโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ โครงการวิจัยศึกษาการผลิตฟ้าทะลายโจร การจำแนกสายพันธุ์และความต้านทานต่อโรค Streptococcosis ของปลานิล (Oreochromis niloticus Linnaeus) การศึกษาวิจัยเศรษฐกิจสมุนไพรไทย กรณีศึกษา ว่านหางจระเข้ ฟ้าทะลายโจร ตะไคร้หอม และไพล (12 พ.ย. 2557) ผลของสมุนไพรฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) ต่อการ เจริญเติบโต การรอดตาย และระบบภูมิคุ้มกัน แบบไม่จำเพาะเจาะจงของ กุ้งขาวแวนนาไม(Litopenaeus vannamei) และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio spp. ผลของฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) ต่อการทำงานของภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ และความต้านทานเชื้อแบคทีเรียในปลากะพงขาว (Lates calcarifer,Bloch, 1970) การศึกษาหาเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกจำเพาะ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ในลำไส้ไก่ และการตอบสนองของเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก ในการสร้างภูมิต้านทาน การใช้ฟ้าทะลายโจรเสริมในอาหารเลี้ยงนกกระทาญี่ปุ่น อิทธิพลของการเสริมผักคาวตองต่อภูมิต้านทานในไก่เนื้อ ประสิทธิภาพของฟ้าทะลายโจรที่เคลือบด้วยสารยึดเกาะต่างชนิดกันต่อระบบภูมิคุ้มกันและความต้านทานโรคในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก