สืบค้นงานวิจัย
คุณภาพข้าวสุกจากการผสมข้าวชัยนาท 1 และ กข 23 ในขาวดอกมะลิ 105
งามชื่น คงเสรี - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: คุณภาพข้าวสุกจากการผสมข้าวชัยนาท 1 และ กข 23 ในขาวดอกมะลิ 105
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of mixing Chainat 1 and RD 23 to Khao Dawk Mali 105 on cooked rice quality
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: งามชื่น คงเสรี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Ngamcheun Kongseri
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: พูลศรี สว่างจิต
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Poonsri Sawangjit
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: จากการวิเคราะห์คุณสมบัติของเมล็ดข้าวขาวดอกมะลิ 105 กข 23 และชัยนาท 1 มีปริมาณอมิโลส 15.0, 22.8 และ 26.7 ตามลำดับ เมื่อหุงต้มโดยใส่น้ำอัตราส่วนต่างๆ และประเมินคุณภาพข้าวสุกโดยวิธีประสาทสัมผัส และให้คะแนนความชอบ โดยบุคคลทั่วไปจำนวน 35-40 คน จากการพิจารณาเลือกตัวอย่างที่ได้คะแนนสูงสุดพบว่า อัตราส่วนน้ำต่อข้าวที่เหมาะสมสำหรับหุงต้มข้าวทั้ง 3 พันธ์คือ 1.7-1.9, 1.9 และ 2.7 โดยน้ำหนักตามลำดับ เมื่อทำการผสมข้าวขาวดอกมะลิ 105 กับพันธุ์ กข 23 หรือชัยนาท 1 ในอัตราส่วน 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 และ 90% ตามลำดับพบว่า ปริมาณการผสมทำให้อัตราส่วนน้ำต่อข้าวที่เหมาะสมในการหุงต้มข้าวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวที่นำมาผสม การหุงต้มข้าวขาวดอกมะลิ 105 จะได้ข้าวสุกที่มีกลิ่นหอมระหว่างระดับหอมปานกลางถึงค่อนข้างมาก การเพิ่มอัตราส่วนการผสมข้าว กข. 23 และชัยนาท 1 ทำให้กลิ่นหอมลดลง และหากอัตราการผสมมากกว่า 50% กลิ่นหอมของข้าวสุกจะอยู่ในระดับกลิ่นหอมอ่อนมาก หรือไม่หอม นอกจากนี้อัตราการผสมข้าวชัยนาท 1 ยังทำให้ความนุ่มของข้าวสุกลดลงเด่นชัดกว่าการผสมข้าว กข 23 เพื่อให้ได้ปริมาณอมิโลสอยู่ในระดับไม่เกิน 19% อาจผสมข้าว กข 23 ได้ 50% ในขณะที่ผสมข้าวชัยนาท 1 ได้ 30%
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/doa/search_detail/result/329010
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
คุณภาพข้าวสุกจากการผสมข้าวชัยนาท 1 และ กข 23 ในขาวดอกมะลิ 105
กรมการข้าว
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
คุณภาพข้าวสุกจากการผสมข้าว กข 23 และ ชัยนาท 1 ในขาวดอกมะลิ 105 แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การปรับปรุงเนื้อสัมผัสหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และ พันธุ์พิษณุโลก 2 ให้ใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ 105 โภชนาการและประโยชน์ต่อสุขภาพของข้าวกล้องงอกนึ่งสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 การใช้เทคโนโลยีในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี การศึกษาอิทธิพลของดินเค็มต่อการผลิตสารสร้างความหอมในข้าวหอมมะลิ และคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 การใช้เทคโนโลยีในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อคุณภาพเมล็ดข้าวขาวดอกมะลิ 105 ผลของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อคุณภาพเมล็ดข้าวขาวดอกมะลิ 105

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก