สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาคุณสมบัติของไข่ปฏิสนธิและตัวอ่อนกุ้งกุลาดำที่มีโครโมโซม 3 ชุด (3n/ triploid eggs and embryos) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสร้างเครื่องมือแยกไข่กุ้ง 3n
บุญเสริม วิทยชำนาญกุล, ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที, รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ, จรูญโรจน์ โชติวิวัฒนกุล, นงนุช สังข์อยุทธ์ - มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อเรื่อง: การศึกษาคุณสมบัติของไข่ปฏิสนธิและตัวอ่อนกุ้งกุลาดำที่มีโครโมโซม 3 ชุด (3n/ triploid eggs and embryos) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสร้างเครื่องมือแยกไข่กุ้ง 3n
ชื่อเรื่อง (EN): Differentiation of triploid and diploid fertilized eggs and embryos for development of Gravitational Split-Flow Thin Cell (GrSPLITT) Fractionation as triploid eggs separation tool
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาคุณสมบัติของไข่ปฏิสนธิและตัวอ่อนกุ้งกุลาดำที่มีโครโมโซม 3 ชุด (3n/ triploid eggs and embryos) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสร้างเครื่องมือแยกไข่กุ้ง 3n
มหาวิทยาลัยมหิดล
30 กันยายน 2559
การทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ร่วมกับกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man, 1888) และกุ้งขาวแปซิฟิค (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ในบ่อดิน ด้วยระบบน้ำหมุนเวียน การวิจัยรูปแบบโครงการฟาร์มเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยแบบพัฒนาโดยใช้ระบบรีไซเคิลผสมผสานกับระบบมีนเกษตร การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการจับกุ้งกุลาดำ การทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1978) ตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลระบบอินทรีย์ การศึกษาลักษณะสมบัติและการแสดงออกของยีน asialoglycoprotein receptor จากกุ้งกุลาดำPenaeus monodon กรรมวิธีทางอณูชีววิทยาเพื่อการกระตุ้นการพัฒนารังไข่และวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำเลี้ยง การแทนที่ปลาป่นด้วยวัตถุดิบโปรตีนจากพืชที่มีศักยภาพในอาหารสำหรับกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon (Fabricius, 1798) การศึกษาการแสดงออกและหน้าที่ของยีนพัฒนาเซลล์อสุจิที่แยกได้จากช่องเก็บอสุจิของกุ้งกุลาดำแม่พันธุ์และแนวทางการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิสนธิ ยีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ การศึกษายีนของไวรัสตัวแดงดวงขาวและกุ้งกุลาดำที่เกี่ยวข้องกับกลไกการตายของเซลล์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก