สืบค้นงานวิจัย
การขยายพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์โดยวิธีการผ่าหัว
พินิจดา สุระจิตร์, ฉันทนา สุวรรณธาดา - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: การขยายพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์โดยวิธีการผ่าหัว
ชื่อเรื่อง (EN): Propagation of Haemanthus by Bulb Cuting
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ:
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Pinidda Surajid
คำสำคัญ: การขยายพันธุ์ ว่านแสงอาทิตย์
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2543
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2543
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การขยายพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์โดยวิธีการผ่าหัว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2543
เอกสารแนบ 1
2558A17003011 การขยายพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ การเก็บรักษาหัวพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ 2558A17003012 การเก็บรักษาหัวพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ การศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมกับมะแขว่น 2558A17003010 ผลของแสงและอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของว่านแสงอาทิตย์ ศึกษาการขยายพันธุ์ไม้ย้อมสีด้วยวิธีการต่างๆ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ต่าง ๆ เพื่อการขยายพันธุ์ 2558A17003036 การศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมกับมะแขว่น ผลของระดับความเข้มข้นของสาร IBA ต่อการพัฒนาช่อดอกของว่านแสงอาทิตย์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก