สืบค้นงานวิจัย
ศึกษาชีววิธีในการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์วิบริโอด้วยจุลินทรีย์บาซิลลัสในห้องปฏิบัติการ
กฤษณา จันทร์แก้ว - กรมประมง, กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ชื่อเรื่อง: ศึกษาชีววิธีในการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์วิบริโอด้วยจุลินทรีย์บาซิลลัสในห้องปฏิบัติการ
ชื่อเรื่อง (EN): Study on biological control of Vibrio spp. with Bacillus spp., in vitro
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กฤษณา จันทร์แก้ว
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Krissana Chankaew
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ:
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: ไม่ระบุ
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: ไม่ระบุ
เลขทะเบียนวิจัยกรม: 57 03 21 57 007
ชื่อแหล่งทุน: ไม่เสนอขอรับงบประมาณ
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 0
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 0
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558
เอกสารแนบ: https://coastalaqua.fisheries.go.th/research/main
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา 3.0 ประเทศไทย (CC BY 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จันทบุรี
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: 2556-2558
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2557
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ศึกษาชีววิธีในการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์วิบริโอด้วยจุลินทรีย์บาซิลลัสในห้องปฏิบัติการ
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
2558
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการควบคุมทางชีวภาพ การควบคุมมอดข้าวในข้าวสารโดยชีววิธีด้วยพืช การศึกษาคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสและปริมาณจุลินทรีย์ของข้าวเม่าสดในจังหวัดสกลนคร ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศ การควบคุมด้วงงวงข้าวโดยชีววิธีจากพืชสมุนไพร ผลของน้ำส้มควันไม้ต่อประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคของข้าว ผลของน้ำส้มควันไม้ต่อประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคของข้าว ผลของการปรับปรุงดินกรดด้วยถ่านชีวภาพต่อชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ในการปลูกข้าว โครงการวิจัยและพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี ผลของการใช้จุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชในดินร่วมกับโดโลไมต์ ต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพริกในดินกรด

แสดงที่มา 3.0 ประเทศไทย (CC BY 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก