สืบค้นงานวิจัย
ผลกระทบของความเค็มต่อการเจริญเติบโตของมะม่วง
สันติ ช่างเจรจา - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: ผลกระทบของความเค็มต่อการเจริญเติบโตของมะม่วง
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of Salinity on Growth and Development of Mango
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สันติ ช่างเจรจา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Sunti Changjeraja
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ตระกูล ตันสุวรรณ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Tragool Tunsuwan
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: จากการศึกษาผลกระทบของความเค็มต่อการเจริญเติบโตของต้นมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ซึ่งปลูกในสภาพความเค็ม 3 ระดับคือ 30 60 และ 120 mmol/1 NaCl ณ. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าที่ระดับความเค็ม 120 mmol/l มีอัตราการเติบโตด้านความสูง ความกว้างทรงพุ่มและเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น จำนวนผลเฉลี่ยต่อต้น และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้น้อยที่สุด แต่มีปริมาณกรดรวมในผลปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสในใบ และธาตุโซเดียมในราก มากกว่าระดับความเค็ม 30 และ 60 mmol/I
บทคัดย่อ (EN): The effect of three levels of salinity: 30, 60 and 120 mmol/l NaCI on growth and development of mango (Mangifera indica L.) cv. Choke-a-nan, was conducted at the Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University. The results of the study revealed that at 120 mmol/l had lower increase rate of height canopy width, stem diameter, smaller amount of number of fruit per tree and total soluble solids than at 30 and 60 mmol/l. But the total acid, total content of nitrogen. phosphorus in the leaves and sodium in the root were higher.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2537
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2538
เอกสารแนบ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/247544/169369
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลกระทบของความเค็มต่อการเจริญเติบโตของมะม่วง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2538
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผลของระดับความเค็มต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลาช่อนทะเลวัยรุ่น ผลของการขาดน้ำในระยะการเจริญเติบโตต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ผลของแมงกานีสต่อการเจริญเติบโตของลิ้นจี่ ผลของขนาดหัวต่อการเจริญเติบโตของซ่อนกลิ่น ผลของอุณหภูมิรากต่อการเจริญเติบโตของลิ้นจี่ ผลของ Growth hormone analog ต่อการเจริญเติบโต และการเจริญพันธุ์ของปลาบึก สรีรวิทยาการเจริญเติบโตและผลผลิตของทานตะวันลูกผสม ผลของการให้น้ำชลประทานต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของไผ่ตงลืมแล้ง (ปีที่ 2) ผลของอัตราการให้ปุ๋ยทางดินต่อการเจริญเติบโตของวานิลลา อิทธิพลของแสงและความเค็มต่ออัตราการเจริญเติบโตของปลิงทะเล (Holothuria sp.)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก