สืบค้นงานวิจัย
การใช้ปีบและขี้ผึ้งในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว
ประสูติ สิทธิสรวง - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การใช้ปีบและขี้ผึ้งในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว
ชื่อเรื่อง (EN): Use of Galvanised Tin Cans and Bees Wax for Long-Term Storage of Rice Seed.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ประสูติ สิทธิสรวง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Prasoot Sittisuang
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: กิติยา กิจควรดี และ ไพฑูรย์ อุไรรงค์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Kitiya Kitkuandee and Paitoon Urairong.
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การทดลองหาประสิทธิภาพของปีบสังกะสีและขี้ผึ้งในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และเหนียวสันป่าตองที่มีความชื้น 6, 8, 10 และ 12% บรรจุลงในปีบ แล้วใช้ขี้ผึ้งที่หลอมด้วยความร้อนจนเหลวผนึกฝาปีบ เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 65 เดือน เปรียบเทียบกับข้าวที่เก็บไว้ในถุงผ้าดิบ การประเมินผลการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้ความงอก 80% เป็นเกณฑ์ ปรากฎว่าขี้ผึ้งมีประสิทธิภาพดีในการผนึกฝาภาชนะเพื่อรักษาความชื้นและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยเมล็ดพันธุ์ที่มีความชื้น 6-8% รักษาความงอกระดับเดิม 80% ไว้ได้ตลอดการทดลอง เมล็ดพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และเหนียวสันป่าตองที่มีความชื้น 10% รักษาระดับเดิม 80% ไว้ได้ตลอดการทดลอง เมล็ดพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และเหนียวสันป่าตองที่มีความชื้น 10% รักษาความงอกไว้ได้ 19 และ 22 เดือน และที่ความชื้น 12% รักษาความงอกไว้ได้ 14 และ 20 เดือน ตามลำดับ ส่วนตัวอย่างเปรียบเทียบที่เก็บไว้ในถุงผ้าดิบ รักษาความงอกระดับที่ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ได้เพียง 6 เดือน ทั้ง 2 พันธุ์ ประโยชน์จากผลการทดลองที่มีต่อเกษตรกรได้รับการประเมินไว้ในเนื้อเรื่องเต็มด้วย
บทคัดย่อ (EN): Using seed of two popular rice varieties, the storage efficiency of galvanised tin cans sealed with been wax was investigated over 65 months for seed with initial moisture content of 6, 8, 10 amd 12%. The tins were kept at room temperature and the moisture content and viability monitored. A control treatment of seed stored in cloth bags was maintained at the same temperature. During the period of storage, there was little vriability in the seed moisture content relative to that at the commencement of storage, indicating effective sealign of the storage tine with the us eof bees wax. The initial seed moisture content did affect the period which the seed could be stored in the sealed cans begore its viability declined below the acceptability standard of 80%. With an initial moisture content of 6% and 8%viability remained above 80% after 65 months; at 10% moisture content the seed maintained at least an 80% viability for 20 months, while at 12% moisture content viability dropped to less than 80% after 12 months. For seed stored in a cloth bag at room tepmerature viability ahd dropped to below 80% after seven months storage. The study demonstrated that readily available galvanised tin cans sealed with bees wax can provide an effective and practical way of maintaining the viability of rice seed initially sun-dried, under on-farm conditions.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2528
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2528
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้ปีบและขี้ผึ้งในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว
กรมวิชาการเกษตร
2528
เอกสารแนบ 1
อายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์หญ้าที่ระดับความชื้นต่างๆกันในกระป๋องสังกะสีผนึกด้วยขี้ผึ้ง ความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีของเกษตรกรจังหวัดราชบุรี การใช้ปูนเผาในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูนาปี ปี 2560/61 การใช้ทรีฮาโลสเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาอาหารธรรมชาติแช่แข็งเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การใช้จุลินทรีย์สร้างธาตุอาหารและฮอร์โมนพืชร่วมกับวัสดุอินทรีย์เพื่อปรับปรุงบำรุงดินเค็มในการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 สถานการณ์ของแหล่งผลิต แหล่งจำหน่าย และการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกร การใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับโปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลงในการผลิตข้าวในกลุ่มชุดดินที่ 5 การทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว การใช้ Bio-charcoal ในนาข้าวสำหรับจังหวัดราชบุรี

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก