สืบค้นงานวิจัย
การประเมินความเข้มของสีใบด้วย SCMR การเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกภายใต้การจัดการปุ๋ยไนโตรเจนที่แตกต่างกัน
คมสันต์ พันธุพาน - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การประเมินความเข้มของสีใบด้วย SCMR การเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกภายใต้การจัดการปุ๋ยไนโตรเจนที่แตกต่างกัน
ชื่อเรื่อง (EN): Evaluation of leaf color intensity by SCMR, growth and yield of cassava under different nitrogen fertilizer managements
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: คมสันต์ พันธุพาน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): komsan phuntuphan
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ปรเมศ บรรเทิง
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Poramate Banterng
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P115%20Agr192.pdf&id=2495&keeptrack=5
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประเมินความเข้มของสีใบด้วย SCMR การเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกภายใต้การจัดการปุ๋ยไนโตรเจนที่แตกต่างกัน
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2559
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
อาหารจากมันสำปะหลัง การพัฒนาศักยภาพการเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังภายใต้การจัดการปุ๋ยที่แตกต่างกัน การประยุกต์ใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของพืชในการประเมินการตอบสนองของพันธุ์มันสำปะหลังต่อวันปลูกที่แตกต่างกัน อิทธิพลของสาร paclobutazol ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตมันสำปะหลัง อิทธิพลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนกับมันสำปะหลังที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วพุ่มที่ปลูกแซมมันสำปะหลังในแปลงทดลองระยะยาว อิทธิพลของการให้น้ำและปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 ผลของระยะเวลาการปลูกพืชปุ๋ยสดบางชนิดร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการ เจริญเติบโตและ ผลผลิตของมันสำปะหลังในกลุ่มชุดดินที่ 35 การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวภายใต้ระดับปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ต่างกัน การประเมินสายพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อให้ผลผลิตและคุณภาพใบสูง ผลของปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสเฟตต่อผลผลิตและการเจริญเติบโตของข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก