สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของผักคาวตองในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
อานุภาพ เส็งสาย - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของผักคาวตองในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
ชื่อเรื่อง (EN): Study on Genetic Diversity of Cow-Thong (Houttuynia cordata Thunb) in 5 Provinces particular in the Northern of Thailand using DNA markers
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อานุภาพ เส็งสาย
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: เพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของคาวตองในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอลักษณะทางพฤกษศาสตร์ทั่วไป และสารออกฤทธิ์เพื่อนำมาปรับใช้ในสูตรอาหารเลี้ยงสัตว์
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552
เอกสารแนบ: https://tnrr.nriis.go.th/#/services/research/detail/26864
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมปศุสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของผักคาวตองในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
กรมปศุสัตว์
2552
เอกสารแนบ 1
กรมปศุสัตว์
2555A17003008 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของผักเชียงดาโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของถั่วลิสงนาโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลกุหลาบและลูกผสมด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาชะโอน 6 กลุ่มประชากร โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาโมงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้เทคนิคไมโครแซททัลไลท์ดีเอ็นเอ ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของ กข15 โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ 2554A17003026 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของผักเชียงดาโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอและการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ การจำแนกเพศอินทผลัมไทย (แม่โจ้36) โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ สภาพของปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการส่งเสริมการปลูกระหุ่งในภาคเหนือของประเทศไทย

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก