สืบค้นงานวิจัย
การเตรียมแผ่นฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและแป้งเทอร์โมพลาสติกดัดแปร
เมธา รัตนากรพิทักษ์ - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: การเตรียมแผ่นฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและแป้งเทอร์โมพลาสติกดัดแปร
ชื่อเรื่อง (EN): Preparation of low density polyethylene/modified thermoplastic starch films
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เมธา รัตนากรพิทักษ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Metha Rutnakornpituk
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: อุทัย วิชัย
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Uthai Wichai
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ศึกษาการเตรียมแผ่นฟิล์ม bio-based polymer ระหว่าง LDPE และ TPS ที่มีส่วนผสมของแป้งที่มีการดัดแปรโครงสร้างทางเคมีต่างๆ กัน โดยศึกษาผลของชนิดและปริมาณของแป้งดัดแปรที่แตกต่างกันต่อสมบัติต่างๆ ของแผ่นฟิล์มผสม เช่น การเข้ากันได้ของของผสม (compatibility of the compound) การเป่าขึ้นรูปได้ (blowabillity) สมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์ม เช่น ลักษณะสัณฐาน (morphology) ความแข็ง (strength) ความเหนียว (toughness) และสมบัติทางความร้อน (thermal properties) เป็นต้น
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559-04-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-03-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเตรียมแผ่นฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและแป้งเทอร์โมพลาสติกดัดแปร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
31 มีนาคม 2560
การเตรียมน้ำตาลรีดิวซ์จากแป้งด้วยกระบวนการพลาสมาวัฏภาคของเหลว การอนุบาลลูกปลาโมงในถังพลาสติกระบบน้ำหมุนเวียนที่ความหนาแน่นและระดับความลึกน้ำต่างกัน การเลี้ยงปลาแดงเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ความหนาแน่นต่างกัน การพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มต้นแบบที่ผลิตจากข้าวจ้าวคุณภาพต่ำสายพันธุ์ในท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่างเพื่อประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมขนมหวาน การอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศด้วยสูตรอาหารและความหนาแน่นที่ต่างกัน ผลของระดับความหนาแน่นต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพน้ำในการเลี้ยงปลาหมอด้วยชุดถังเลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน การอนุบาลปลาเวียนในบ่อซีเมนต์ด้วยความหนาแน่นแตกต่างกัน การอนุบาลปลาม้าในบ่อซีเมนต์ระบบน้ำหมุนเวียนด้วยความหนาแน่นต่างกัน ผลของความหนาแน่นต่อผลผลิตปลากระดี่หม้อ Trichogaster trichopterus (Pallas, 1770) ในนาข้าว การเลี้ยงปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus (Lacepede, 1802) ขนาด 200 กรัม ในกระชังด้วยความหนาแน่นต่างกัน 2 ระดับ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก