สืบค้นงานวิจัย
การวิจัยและพัฒนาชาบัวบกสำเร็จรูป
สุวรินทร์ บำรุงสุข - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อเรื่อง: การวิจัยและพัฒนาชาบัวบกสำเร็จรูป
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุวรินทร์ บำรุงสุข
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555
เอกสารแนบ: https://tnrr.nriis.go.th/#/services/research-report/detail/260988
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิจัยและพัฒนาชาบัวบกสำเร็จรูป
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2555
เอกสารแนบ 1
การพัฒนาโครงร่างการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเขียวและขมิ้นชัน เพื่อเป็นอาหารเสริมสร้างสุขภาพ โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 4: การสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาเฮมพ์ การวิจัยและพัฒนากั้งตั๊กแตนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักแผ่นจากบัวบก โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบัวบก โครงการ พัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับชาและผลิตภัณฑ์ชงชา การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ชาเขียวผสมสมุนไพรขมิ้นชัน ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค งานวิจัยพืชอาหารสัตว์กับการพัฒนาโคนมไทย

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก