สืบค้นงานวิจัย
การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และประสิทธิภาพการผลิตปลาดุกลูกผสมในบ่อดินจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2557
เรือเอกนิทัศน์ ทิพย์กองลาศ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และประสิทธิภาพการผลิตปลาดุกลูกผสมในบ่อดินจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2557
ชื่อเรื่อง (EN): An Analysis of Cost-Return and Efficiency of Hybrid Catfish Production in Saraburi Province, Crop Year 2014
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เรือเอกนิทัศน์ ทิพย์กองลาศ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: Nithas Thipkonglars
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
เลขทะเบียนวิจัยกรม: 58-1415-58004
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และประสิทธิภาพการผลิตปลาดุกลูกผสมในบ่อดินจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2557
กรมประมง
2557
เอกสารแนบ 1
กรมประมง
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกสตรอว์เบอร์รี ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณ์ การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน และประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลของเกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดตราด ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี ปี 2560 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาพลวงหินร่วมกับปลากาดำในบ่อดินแบบพัฒนาบนพื้นที่สูง วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาพลวงหิน (Neolissochilus stracheyi (Day, 1871)) ในบ่อดินและกระชังด้วยอาหารสำเร็จรูปบนพื้นที่สูง 2553A17002045 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาพลวงหินร่วมกับปลากาดำในบ่อดินแบบพัฒนาบนพื้นที่สูง วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาพลวงหิน(Neolissochilus stracheyi) (Day,1871)ในบ่อดินและกระชังด้วยอาหารสำเร็จรูปบนพื้นที่สูง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงราย การศึกษาสมการการผลิตและต้นทุนผลตอบแทนจาก การปลูกยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจัยที่มีผลต่อ ต้นทุนการผลิต ผลผลิต และผลตอบแทน จากการปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก