สืบค้นงานวิจัย
การบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยพืชน้ำและสาหร่าย
ศิราภรณ์ ชื่นบาล - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยพืชน้ำและสาหร่าย
ชื่อเรื่อง (EN): Aquaculture Wastewater Treatment by Aquatic Plant and Algae
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศิราภรณ์ ชื่นบาล
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-09-30
เอกสารแนบ: http://webpac.library.mju.ac.th:8080/mm/fulltext/research/2557/Siraporn_Cheunbarn_2555/fulltext.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยพืชน้ำและสาหร่าย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 กันยายน 2554
เอกสารแนบ 1
การศึกษาการเจริญและการสะสมน้ำมันของสาหร่ายขนาดเล็กที่คัดแยกได้จากแหล่งน้ำจืดและทะเลสาบในภาคใต้ของประเทศไทยและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงในน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อการผลิตไบโอดีเซ การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis ในน้ำทิ้งจากโรงอาหาร เพื่อเป็นอาหารในการอนุบาล และเลี้ยงปลาแฟนซีคร๊าฟแบบยั่งยืน ผลของน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และการจัดการน้ำทิ้งของชุมชนบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา การใช้ไรน้ำนางฟ้าเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำเศรษฐกิจในจังหวัดตรัง การบำบัดน้ำเสียจากน้ำทิ้งโรงงานทำขนมจีนโดยใช้สาหร่ายสไปรูไลนา การศึกษาประสิทธิภาพของรางดักตะกอนในการบำบัดน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงปลานิลในระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิด ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำทิ้งกับปัจจัยหลักในการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลในจังหวัดสตูล การยอมรับของเกษตรกรและผู้บริโภคต่อการน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนกลับมาใช้ในการเกษตรกรรม การลดการปนเปื้อน Enterococci, Coliform และ Escherichia coli ในน้ำใช้และน้ำแข็งของสถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นในจังหวัดสงขลา การสำรวจพรรณสัตว์น้ำในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเองมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก