สืบค้นงานวิจัย
โครงการพัฒนาสารสกัดจากผลิจภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารเสริมและเครื่องสำอาง กิจกรรม : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดเซลลูไลท์จากลูกประคบไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: โครงการพัฒนาสารสกัดจากผลิจภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารเสริมและเครื่องสำอาง กิจกรรม : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดเซลลูไลท์จากลูกประคบไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Project to develop extracts from natural products as dietary supplements and cosmetics Activity: Development of cellulite reduction products from Thai compress balls.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2561-01-17
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561-10-16
เอกสารแนบ: https://stdb.mhesi.go.th/research/94890
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการพัฒนาสารสกัดจากผลิจภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารเสริมและเครื่องสำอาง กิจกรรม : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดเซลลูไลท์จากลูกประคบไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
16 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบ 1
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางเชิงพาณิชย์ โครงการย่อย : โครงการพัฒนาสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารเสริมและเครื่องสำอาง กิจกรรม : การปรับปรุงคุณภ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางเชิงพาณิชย์ โครงการย่อย : โครงการพัฒนาสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อเป็นอาหารเสริมและเครื่องสำอาง กิจกรรม : การทดสอบประสิท การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลำไย โครงการศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ลดเซลลูไลท์จากลูกประคบไทยในอาสาสมัคร โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเหงือกปลาหมอ ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะไฟจีน แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดเชียงใหม่สู่การค้าระดับประเทศ(กรณีศึกษา:ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีระดับต่ำกว่า 3 ดาว) โครงการสร้างผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปบำรุงสุขภาพจากข้าวไรซ์เบอรี่ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงามจากข้าวเหนียวก่ำพื้นเมือง การสำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ของไทยเพื่อนำเข้าธนาคารเชื้อพันธุกรรมแห่งชาติ และการศึกษาสารไฟโตสเตอรอลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพต้นแบบ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก