สืบค้นงานวิจัย
กิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระของดอกไม้กินได้ 15 ชนิด ในจังหวัดมหาสารคาม
พัชรี สิริตระกูลศักดิ์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: กิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระของดอกไม้กินได้ 15 ชนิด ในจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อเรื่อง (EN): Antioxidant activity of fifteen edible flowers in Maha Sarakham province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พัชรี สิริตระกูลศักดิ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Phatcharee Siritrakulsak
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษากิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณสารฟีนอลิคทั้งหมดของดอกไม้กินได้ จำนวน 15 ชนิด ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ ดอกแค (Sesbania grandiflora (L.) Desv.), ดอกผักพาย (Limnocharis flava Buch.), ดอกกระเจียวแดง (Curcuma sessilis Gage.), ดอกกระเจียวขาว (Curcuma parviflora Wall.), ดอกแคนา (Dolichandrone serrulata (DC.) Seem.), ดอกขจร (Telosma minor Craib.), ดอกเสาวรส (Passiflora laurifolia L.), ดอกฟักทอง (Cucurbita moschata Decne.), ดอกข่า (Alpinia galanga (L.) Willd.), ดอกชมจันทร์ (Ipomoea alba L.), ดอกผักโขม (Amaranthus lividus L.), ดอกบวบ (Luffa acutangula (Linn.) Roxb.), ดอกมะรุม (Moringa oleifera Lam.), ดอกผักคออ่อน (Crassocephalum crepidioides (benth.) S. Moore.) และ ดอกส้มลม (Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire.) นำมาวิเคราะห์หากิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณสารฟีนอลิค ทั้งหมด พบว่า ดอกกระเจียวแดงมีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH สูงที่สุด (93.30 %) ส่วนดอกส้มลม มีปริมาณสารฟีนอลิคทั้งหมดสูงที่สุด (16.83 mg GAE/100 g FW)
บทคัดย่อ (EN): This research aims to study the antioxidant activity and total phenolic content of fifteen edible flowers, including Dok Care (Sesbania grandiflora (L.) Desv.), Dok Phak Phai (Limnocharis flava Buch.), Dok Kra Jeaw Daeng (Curcuma sessilis Gage.), Dok Kra Jeaw Khao (Curcuma parviflora Wall.), Dok Care Na (Dolichandrone serrulata (DC.) Seem.), Dok Kra Jon (Telosma minor Craib.), Dok Saovaros (Passiflora laurifolia L.), Dok Fuk Tong (Cucurbita moschata Decne.), Dok Kha (Alpinia galanga (L.) Willd.), Dok Chom Chan (Ipomoea alba L.), Dok Phak Khom (Amaranthus lividus L.), Dok Buap (Luffa acutangula (Linn.) Roxb.), Dok Ma Rum (Moringa oleifera Lam.), Dok Phak Kho Oon (Crassocephalum crepidioides (benth.) S. Moore.) and Dok Som Lom (Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire.) in the area of Maha Sarakham Province. The antioxidant activity and total phenolic content of the above edible flowers samples were evaluated. The results indicated that Dok Kra Jeaw Daeng showed the highest values of DPPH radical scavenging activity (93.30 %). Moreover, the greatest amount of total phenolic content was achieved from Dok Som Lom (16.83 mg GAE/100 g FW).
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=102P-HORT-0561.pdf&id=1736&keeptrack=2
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
กิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระของดอกไม้กินได้ 15 ชนิด ในจังหวัดมหาสารคาม
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2556
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การใช้แสงอัลตราไวโอเลตเพื่อกระตุ้นความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดในต้นอ่อนทานตะวัน การศึกษาคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระในพลอพอริส ผลของชนิด ความเข้มข้น และขั้นตอนการใช้น้ำสมุนไพรต่อสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องงอก การวิเคราะห์สาร caffeic acid phenethyl ester (CAPE)ในสารสกัดพลอพอลิสและฤทธิ์ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ผลของกระบวนการสกัดและการให้ความร้อนต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในการผลิตแอนโทซัยยานินชนิดผงจากข้าวเหนียวดำ สมบัติบางประการทางกายภาพ คุณสมบัติเคมีและสารต้านอนุมูลอิสระของใบและผลมะกิ๊ง การเหนี่ยวนำและการเพาะเลี้ยงรากลอยจากถั่วลิสงงอกเพื่อผลิตสารต้านอนุมูลอิสระ ผลของการเหนี่ยวนำการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระและสารเรสเวอราทรอลในรากลอยของถั่วลิสงต่อการป้องกันการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันจากสารกำจัดวัชพืชพาราควอต ผลของความร้อนต่อคุณภาพการสี คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวใหม่ที่ปลูกแบบนาขั้นบันได ในจังหวัดพิษณุโลก การเก็บกักสารต้านอนุมูลอิสระจากสาหร่ายเตาในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก