สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาการผลิต การตลาด ชาอินทรีย์และชาทั่วไป
สำนักวิจัยเศรษฐกิจกาารเกษตร - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการผลิต การตลาด ชาอินทรีย์และชาทั่วไป
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สำนักวิจัยเศรษฐกิจกาารเกษตร
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ไม่มี
คำสำคัญ: ไม่มี
หมวดหมู่:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
เลขทะเบียนวิจัยกรม: เอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: เลขที่ 101
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 0
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2563
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2563
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาการผลิต การตลาด ชาอินทรีย์และชาทั่วไป
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2563
เอกสารแนบ 1
การศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดผักพื้นบ้าน ศักยภาพการผลิตการตลาดกระบือนม การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตการตลาดปลาสวยงาม การผลิตและการตลาดแพะเนื้อในพื้นที่ภาคตะวันตก การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตการตลาดปลาป่นระบบประกันคุณภาพ การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการตลาดและการผลิตของผู้ผลิตผักอินทรีย์ในกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดปอสาในภาคเหนือ เศรษฐกิจการผลิตการตลาดผลิตภัณฑ์ปลาป่นภาคใต้ตอนบน ปี 2550 การผลิตและการตลาดสับปะรด จังหวัดเพชรบุรี การศึกษาระบบการผลิตและการตลาดของกะหล่ำปลี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก