สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เนื้อหมูแปรรูปสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจ
ลักขณา วิกาหะ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เนื้อหมูแปรรูปสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ลักขณา วิกาหะ
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
บทคัดย่อ (EN): No information found from agency.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขทะเบียนวิจัยกรม: มจ.2-51-055
ชื่อแหล่งทุน: เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานภายใน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551
เอกสารแนบ: http://researchex.rae.mju.ac.th/research60/library/ab/มจ.2-51-055.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เนื้อหมูแปรรูปสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2551
เอกสารแนบ 1
การศึกษาวิธีการแปรรูปและการเก็บรักษามังคุด ศึกษาการผลิตและการเก็บรักษาข้าวคั่วสมุนไพร ในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเซลล์มะเร็งปอด A549 ของสารสกัดเอทานอลของเถาตดหมา เพื่อเพิ่มมูลค่าทางยาของพืชสมุนไพรไทย การเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ของเถ้าลอยชีวมวลเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตอ้อยและมันสำปะหลัง แนวทางการเพิ่มมูลค่าแคนตาลูปที่ไม่ได้มาตรฐานการส่งออกในจังหวัดสระแก้ว: การพัฒนากระบวนการผลิตไซรัปแคนตาลูปที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลพืชสมุนไพร กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ การเพิ่มมูลค่าใบพริกไทยอินทรีย์วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์น้ำหมักสมุนไพรเสริมจุลินทรีย์โพรไบโอติกเชิงพาณิชย์ ต้นทุนการปลูกพืชสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง การยกระดับมาตรฐานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาดและเครือข่ายผู้ปลูกข้าวไทยที่มีคุณลักษณะพิเศษ (สายพันธุ์ทับทิมชุมแพและมะลินิลสุรินทร์) ในเขตภาคเหนือตอนล่างด้วยนวัตกรรมการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าแบบครบวงจ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารจากพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในชุมชนเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก: เส้นกึ่งสำเร็จรูป

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก