สืบค้นงานวิจัย
อายุการเก็บเกี่ยว และอายุการเก็บรักษาต่อคุณค่าทางโภชนาการบางประการของข้าวกล้องงอกสังข์หยดอินทรีย์
อุไรวรรณ วัฒนกุล - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: อายุการเก็บเกี่ยว และอายุการเก็บรักษาต่อคุณค่าทางโภชนาการบางประการของข้าวกล้องงอกสังข์หยดอินทรีย์
ชื่อเรื่อง (EN): Harvesting Period and Shelf Life on some Nutritional Value of Pre-germinated Sung Yod Organic Brown Rice
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อุไรวรรณ วัฒนกุล
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Uraiwan Wattanakul
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาอิทธิพลอายุการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาต่อคุณค่าทางโภชนาการบางประการของข้าวกล้องงอกจากข้าวสังข์หยดอินทรีย์  โดยกําหนดอายุเก็บเกี่ยวเป็น 3  ระยะ คือ 30   37  และ 44  วัน หลังออกดอก  ผลการทดลองเมื่อพิจารณาคุณค่าทางโภชนาการต่างๆคือ  ปริมาณสาร GABA (gamma aminobutyric acid)  วิตามินบี 1 ปริมาณโปรตีน  ปริมาณฟลาโวนอยด์ และปริมาณสารฟีนอลิกของข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก พบว่าเมื่อระยะเวลาเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น  ปริมาณโปรตีนของข้าวกล้องจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วย  ส่วนสาร GABA ของข้าวกล้องงอกมีมากที่สุดที่ระยะเวลาเก็บรักษาเป็นเวลา 37 วัน  และระยะเวลาการเก็บรักษามีผลต่อปริมาณวิตามินบี 1  เมื่อเปรียบเทียบกับคุณค่าอื่นๆซึ่งค่อนข้างคงที่   ผลการทดลองสรุปว่า  อายุการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษามีผลต่อคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกสังข์หยดพัทลุง
บทคัดย่อ (EN): The study on effect of harvesting period and shelf life on some nutritional value properties of pre-germinated Sung yod organic brown rice was examined.  The harvesting period was divided into 3 periods (30, 37 and 44 days after flowering). GABA (gamma aminobutyric acid),  vitamin B1,  protein content, flavonoid content and phenolic content of  Sung yod-brown rice and Sung yod-pre germinated brown rice were evaluated.  The result showed that protein content in brown rice was increased as harvesting period increased and GABA content  reached to the maximum after 37 days of storage.  Storage time also had the effect on vitamin B1 content, while the other nutrition value did not change. It could be concluded that harvesting period and storage time had the effects on nutritional value of brown rice and pre-germinated brown rice .
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554
เอกสารแนบ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/246357/168457
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
อายุการเก็บเกี่ยว และอายุการเก็บรักษาต่อคุณค่าทางโภชนาการบางประการของข้าวกล้องงอกสังข์หยดอินทรีย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2554
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การวิจัยกระบวนการเก็บรักษา และอายุวางจำหน่าย ของน้ำคั้นต้นกล้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธัญพืชไทย แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน คุณค่าทางโภชนาการสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง ที่ผลิตต่างฤดูกาล และการยืดอายุการเก็บรักษา ข้าวกล้องงอกเพิ่ม กาบา การเก็บรักษาข้าวสารและข้าวกล้องระยะยาว การใช้สารรมฟอสฟีนเพื่อการเก็บรักษาข้าวระยะยาว ข้าวกล้องดอยและข้าวดอยซ้อมมือ การประเมินคุณค่าทางโภชนาการในกระยาสารทจากข้าวกล้องพญาลืมแกงงอก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก