สืบค้นงานวิจัย
ผลการต้านมะเร็ง ผ่านการยับยั้งขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ของสารสกัดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: ผลการต้านมะเร็ง ผ่านการยับยั้งขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ของสารสกัดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประเทศไทย
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: 1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติสำคัญทางเคมี ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ผลิตโดยแอคติโนแบคทีเรียสายพันธุ์ที่คัดแยกจากดินของป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ประเทศไทย 2. เพื่อศึกษาผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ผลิตโดยแอคติโนแบคทีเรียฯ ในการรักษาและยับยั้งการเกิดมะเร็ง HepG2 โดยไม่มีผลข้างเคียงต่อเซลล์ตับปกติต่างๆของมนุษย์ วัตถุประสงค์ย่อย 2.1 ศึกษาผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ผลิตโดยแอคติโนแบคทีเรียฯ ในการลดการเจริญของมะเร็ง HepG2 cells ในด้านการเหนี่ยวนำให้เกิด apoptosis 2.2 ศึกษาผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ผลิตโดยแอคติโนแบคทีเรียฯ ในการลดการเจริญของมะเร็ง HepG2 cells ในด้านการยับยั้งการ expression และ enzymatic activity ของ FASN enzyme 2.3 ศึกษาผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ผลิตโดยแอคติโนแบคทีเรียฯ ในการลดการเจริญของมะเร็ง HepG2 cells ในด้านการยับยั้งการ expression ของ lipogenic enzymes อื่นๆ 2.4 ศึกษาผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ผลิตโดยแอคติโนแบคทีเรียฯ ในการลดการเจริญของมะเร็ง HepG2 cells ในด้านการยับยั้งการ expression ของ protein ที่ควบคุมขบวนการ de novo lipogenesis 2.5 ศึกษาผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ผลิตโดยแอคติโนแบคทีเรียฯ ในการลดการเจริญของมะเร็ง HepG2 cells ในด้านปริมาณการสะสมของ malonyl-CoA ต่อ CPT-1 activity
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลการต้านมะเร็ง ผ่านการยับยั้งขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ของสารสกัดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประเทศไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
30 กันยายน 2559
การแยกและการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับไลเคนซึ่งเก็บจากพื้นที่การเกษตร การศึกษาผลของสารสกัดจากเห็ดในการต้านเซลล์มะเร็ง ผลของการใช้สารเคลือบผิวที่มีต่อคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพผลเสาวรสพันธุ์สีเหลือง ฤทธิ์การต้านจุลชีพของสารสกัดจากใบมะกรูด ศักยภาพของแบคทีเรียในลำไส้ไส้เดือนดินท้องถิ่นไทยต่อการเกษตร ผลของสารสกัดจากสาหร่ายสไปรูไลนาต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค Vibrio parahaemolyticus และ V. harveyi ในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ผลของสารสกัดจากสาหร่ายสไปรูไลนาต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค Vibrio parahaemolyticus และ V. harveyi ในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากแอคติโนแบคทีเรียที่คัดแยกจากดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ประเทศไทย ที่จำเพาะต่อการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งตับ HepG2 ในหลอดทดลองการป้องกัน สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและเปปไทด์ต้านมะเร็งที่ได้จากการหมักรำข้าวด้วย Bacillus subtilis MP9 ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งตับและลำไส้ การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ใน เมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อค้นหาสารยับยั้งเชื้อราชนิดใหม่

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก