สืบค้นงานวิจัย
การประมงอวนลอยปลาทูบริเวณอ่าวไทยตอนล่างครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ เกาะสมุยเกาะกระ ถึง แหลมตะลุมพุก
อำนวย คงพรหม, สุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์กุล, กิ่งกาญจน์ วิบุญพันธ์, อำนวย คงพรหม, สุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์กุล, กิ่งกาญจน์ วิบุญพันธ์ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การประมงอวนลอยปลาทูบริเวณอ่าวไทยตอนล่างครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ เกาะสมุยเกาะกระ ถึง แหลมตะลุมพุก
ชื่อเรื่อง (EN): Indo-Pacific mackerel gill net fishery in the Southern Gulf of Thailand area covered Ko Samui, Ko Kra to Laem Talumphuk
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ: อวนลอยปลาทูเกาะสมุยเกาะกระแหลมตะลุมพุก
บทคัดย่อ: การศึกษาการประมงอวนลอยปลาทูบริเวณอ่าวไทยตอนล่างครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่เกาะสมุย เกาะกระ ถึงแหลมตะลุมพุก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากชาวประมงพื้นบ้านที่ทำการประมงอวนลอยปลาทู ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2552 ผลการศึกษาพบว่าเรือประมงที่ใช้ในการทำการประมงอวนลอยปลาทูเป็นเรือหางยาว มีขนาดความยาวเรือ 4.0-8.0 ม. แหล่งทำการประมงน้ำลึกไม่เกิน 20 เมตร สามารถทำการประมงตลอดทั้งปี มีอัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ย 37.25 กก./ลำ/วัน ผลจับสัตว์น้ำประกอบด้วยกลุ่มปลา ผิวน้ำ ร้อยละ 76.26, กลุ่มปลาหน้าดินร้อยละ 21.41, กลุ่มกุ้งร้อยละ 1.59, กลุ่มปูร้อยละ 0.32 และสัตว์น้ำอื่นๆ ร้อยละ 0.42 พบอัตราการจับปลาทูเฉลี่ย 22.53 กก./ลำ/วัน คิดเป็นองค์ประกอบร้อยละ 60.49 ปลาทู ที่จับได้มีขนาดความยาวลำตัวเฉลี่ย 14.13 ซม. ซึ่งเป็นขนาดที่เล็กกว่าขนาดความยาวแรกเริ่มสืบพันธุ์ ชาวประมงอวนลอยปลาทูมีต้นทุนการทำการประมงทั้งหมดเท่ากับ 549.52 บาท/วัน รายได้ทั้งหมดเท่ากับ 812.29 บาท/วัน กำไรสุทธิเท่ากับ 262.77 บาท/วัน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประมงอวนลอยปลาทูบริเวณอ่าวไทยตอนล่างครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ เกาะสมุยเกาะกระ ถึง แหลมตะลุมพุก
กรมประมง
30 กันยายน 2553
กรมประมง
การประมง แหล่งและฤดูวางไข่ของปลาทูบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง สภาวะการประมงอวนล้อมจับประกอบแสงไฟตามระยะห่างฝั่ง บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง สภาวะการทำประมงพื้นบ้านในบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ชีววิทยาปลาข้างเหลืองชนิด Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) ในอ่าวไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาแข้งไก่(Megalaspis cordyla (Linnaeus,1758)) ในอ่าวไทย การประมงอวนลอยปลาทูบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาสีกุนตาโต (Selar crumenopthalmus Bloch, 1793)) ในอ่าวไทย สภาวะแวดล้อมเขตชายฝั่งในอ่าวไทย การประมงหมึกกระดองจากเครื่องมืออวนลากพาณิชย์ในอ่าวไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาทู Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) ทางฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างของประเทศไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก