สืบค้นงานวิจัย
สารปรอทในหมึกแห้ง
สถาบันอาหาร องค์กรเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม - สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเรื่อง: สารปรอทในหมึกแห้ง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สถาบันอาหาร องค์กรเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ: สารปรอทในหมึกแห้ง
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
เอกสารแนบ: https://www.nfi.or.th/knowlegd-food-detail.php?id=2028
เผยแพร่โดย: สถาบันอาหาร องค์กรเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม
คำสำคัญ: สารปรอท
เจ้าของลิขสิทธิ์: สถาบันอาหาร องค์กรเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สารปรอทในหมึกแห้ง
สถาบันอาหาร องค์กรเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
สารหนูกับหมึกแห้ง การทำหญ้าแพงโกล่าแห้ง โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องบดแห้งและทอดทุเรียน การประมงหมึกกระดองจากเครื่องมืออวนลากพาณิชย์ในอ่าวไทย หญ้าแห้ง ผลของความแก่อ่อนและสภาวะการอบแห้งด้วยตู้อบแห้งแบบสุญญากาศ ที่มีต่อคุณภาพของส้มแขกแห้ง การศึกษาผลของสภาวะในการอบแห้งต่อคุณภาพของขิงแห้ง ผลของสภาวะในการทำแห้งต่อการใช้พลังงานและคุณภาพของมะม่วงอบแห้ง การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการอบแห้งด้วยตู้อบแห้งแบบลมร้อน: กรณีศึกษา :ปลาบดแผ่นอบแห้ง การศึกษาชนิด ปริมาณ และคุณภาพหมึกที่มีการนำเข้าส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น ้ำ ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก