สืบค้นงานวิจัย
การเปรียบเทียบการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมชนิด Reshin โดยการใช้วิธีการเก็บรักษาที่ต่างกัน
ภุชงค์ เพชรมนต์ - กรมหม่อนไหม
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมชนิด Reshin โดยการใช้วิธีการเก็บรักษาที่ต่างกัน
ชื่อเรื่อง (EN): Comparative on Hatchability of Reishin Eggs by Different Preservation
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ภุชงค์ เพชรมนต์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): Reishin
บทคัดย่อ: การเปรียบเทียบการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมชนิด Reishin โดยใช้วิธีการ เก็บรักษาต่างกัน ใช้ไหมพันธุ์ K8xK1 จำนวน 140 แม่ ทำการศึกษาหลัง จากแม่ผีเสื้อวางไข่เสร็จเก็บไข่ไหมที่ 25° ซ ความชื้น 75-85% ...
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2525
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2526
เอกสารแนบ: https://qsds.go.th/newosrd/wp-content/uploads/sites/115/2021/08/2526-19.pdf
เผยแพร่โดย: กรมหม่อนไหม
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเปรียบเทียบการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมชนิด Reshin โดยการใช้วิธีการเก็บรักษาที่ต่างกัน
กรมหม่อนไหม
2526
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมหม่อนไหม
การเปรียบเทียบการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมชนิด Reishin โดยการใช้วิธีการเก็บรักษาที่ต่างกัน การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้องเย็นกับเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมโดยไม่ต้องฟักเทียม อิทธิพลของความเข้มข้นและเวลาที่จุ่มกรดเกลือ ต่างกันต่อการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมชนิด Reishin ของไข่ไหมลูกผสมระหว่างพันธุ์ไทยกับต่างประเทศ อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาที่จุ่มกรดเกลือต่างกันต่อการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมชนิด Sokushin ของไข่ไหมลูกผสมระหว่างพันธุ์ไทยกับต่างประเทศ การเปรียบเทียบการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมชนิด Reishin โดยนำมาฟักเทียมด้วยกรดเกลือ ซึ่งความเข้มข้นและเวลาจุ่มกรดเกลือต่างกัน การเปรียบเทียบการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมชนิด Reishin โดยนำมาฟักเทียมด้วยกรดเกลือซึ่งความเข้มข้นและเวลาที่จุ่มกรดเกลือต่างกัน การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้องเย็นกับเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหม ผลของการขนส่งไข่ไหมในเวลาต่างกันต่อเปอร์เซนต์การฟักออกเป็นตัว การทดลองหาระยะเวลาหลังจากแม่ผีเสื้อวางไข่จนถึงฟักเทียมแบบฟักทันทีที่ทำให้ไข่ไหมมีเปอร์เซนต์การฟักออกเป็นตัวสูง การทดลองหาเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็นในช่วงระยะเวลาต่างกัน
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก