สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาของรอยผสานของมะม่วง
วิทยา สุริยาภณานนท์ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาของรอยผสานของมะม่วง
ชื่อเรื่อง (EN): Development of the Graft Union of Mangoes
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วิทยา สุริยาภณานนท์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Vithaya Suriyapananont
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: เสาวณี สุริยาภณานนท์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Sawanee Suriyapananont.
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ผลการศึกษาทางกายวิภาคของรอยผสานโดยใช้มะม่วงแก้วและน้ำดอกไม้เป็นต้นตอและกิ่งพันธุ์ดี ตามลำดับนั้น แสดงให้ได้ว่ารอยผสานเกิดอย่างสมบูรณ์โดยใช้เวลา 34 วัน หลังจากทาบกิ่งแบบเสียบ (modified spliced approach grafting) ในระหว่างการเกิดรอยผสานพบว่า ประมาณ 2 วันหลังการทาบ บริเวณที่อยู่ใกล้กับ cambium ของกิ่งพันธุ์ดี มีการสร้างเซลล์พาเรนไคมา (parenchyma) และเป็นเนื้อเยื่อแคลลัส (callus) ในเวลาต่อมา หลังจากทาบได้ 26 วัน เนื้อเยื่อแคลลัสถูกสร้างขึ้นมาและเปิดช่องว่างบางส่วนระหว่างต้นตอและกิ่งพันธุ์ดี ในการทาบวิธีนี้แคลลัสที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากกิ่งพันธุ์ดี เซลล์พาเรนไคมาที่อยู่ใกล้กับกิ่งพันธุ์ดีและต้นตอเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ cambium ใหม่หลังการทาบ 10 วัน และเซลล์ cambium ใหม่นี้เจริญจาก cambium เดิมเข้าไปข้างใน ทั้งจากกิ่งพันธุ์ดีและต้นตอจนกระทั่งเกิดการเชื่อมต่อกันของ cambium จากกิ่งพันธุ์ดีและต้นตอซึ่งเกิดขึ้นหลังการทาบ 34 วัน รูปร่างของเซลล์และสารบางอย่าง เช่น resinous content sclereid ในคอร์เทกซ์ (cortex) เป็นลักษณะความแตกต่างที่มองเห็นอย่างเด่นชัดในทางกายวิภาคระหว่างกิ่งพันธุ์ดีและต้นตอ
บทคัดย่อ (EN): An anatomical study of the graft-union of mangoes using the varieties 'Kaeo' and 'Nam-dokmai' as the rootstock and scion respectively, showed that a complete union occurred approximately 34 days after grafting, when a modified spliced approach grafting method was used. During the formation of the graft-union about two days after grafting, parenchyma cells were formed in the region afjacent to the scion cambium, with callus tissue beiing observed later. After 26 days callus tissue partially filled the space between the rootstock and scion of the graftunion. As the rootstock was grafted onto established scion, most of the callus cells originated from the scion. the parenchyma cells adjacent to the scion and rootstock differentiated into new cambium cells 10 days after grafting; the new cambium cells grew inward and away from the original cambium of scion and rootstock kuntil a continuous cambial connection of scion and rootstock was formed 34 days after grafting. Notable anatomical differences between the scion and rootstock were observed in relation to shape of cells and some constitutents such as resin content. The lignified wall-scleried in the cortex was the most obvious visible difference.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2527
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2527
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาของรอยผสานของมะม่วง
กรมวิชาการเกษตร
2527
เอกสารแนบ 1
การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกทางเรือไปประเทศญี่ปุ่นด้วยตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมสภาพบรรยากาศ ศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวมะม่วงแก้วเพื่อการดอง ผลของการห่อผลต่อผลผลิตและคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ การประเมินสายต้นมะม่วงแก้วเพื่อการแปรรูปเป็นมะม่วงอบแห้ง คุณภาพมะม่วงน้ำดอกไม้ แรด และพิมเสนแดง หลังจากผ่านกระบวนการอบไอน้ำ การเร่งการสุกของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ต่อคุณลักษณะทางเคมีกายภาพ และสารหอมระเหย การศึกษาการใช้เครื่องฉีดสารเคมีแรงอัดสูง ในการผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้นอกฤดู การจัดการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองภายใต้สภาวะโรงเรือนเพื่อการส่งออกในเขตภาคเหนือ ผลของการเคลือบผิวด้วย chitosan ที่มีน้ำหนักมวลโมเลกุลแตกต่างกันต่อคุณภาพมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4 ฉายรังสีในระหว่างการเก็บรักษา

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก