สืบค้นงานวิจัย
คุณค่าทางโภชนะและการใช้ใบถั่วท่าพระสไตโลในไก่ไข่
ปรัชญา ปรัชญลักษณ์ - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: คุณค่าทางโภชนะและการใช้ใบถั่วท่าพระสไตโลในไก่ไข่
ชื่อเรื่อง (EN): Nutritive Value and using of Thapra Stylo Leaves for Laying Hens
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ปรัชญา ปรัชญลักษณ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Prachya Prachyalak
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
เอกสารแนบ: http://nutrition.dld.go.th/Research%20Report53-55/Research_Knowlage/RESEARCH/research_full/2548/R4810.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
คุณค่าทางโภชนะและการใช้ใบถั่วท่าพระสไตโลในไก่ไข่
กองอาหารสัตว์
2548
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมปศุสัตว์
ถั่วท่าพระสไตโล การใช้ใบถั่วท่าพระสไตโลในอาหารไก่ลูกผสมพื้นเมือง ศึกษาสภาวะการติดเชื้อ Brachyspira ในไก่ การใช้ใบถั่วท่าพระสไตโลในอาหารเป็ดเทศสายพันธุ์ท่าพระ การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์ : หญ้ากินนีสีม่วงและถั่วท่าพระสไตโล การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วท่าพระสไตโล การใช้ประโยชน์จากใบมะรุมเป็นอาหาร ไก่ไข่ และไก่เนื้อ 2555A17002056 การใช้ประโยชน์จากใบมะรุมเป็นอาหาร ไก่ไข่ และไก่เนื้อ การใช้ถั่วลิสงนาป่นระดับต่างๆในอาหารไก่ไข่ ผลของการเสริมสาหร่าย Schizochytrium sp. ในอาหารไก่ไข่ต่อการย่อยได้ปรากฏของโภชนะ สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพของไข่ไก่

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก