สืบค้นงานวิจัย
ถั่วท่าพระสไตโล
จีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์ - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: ถั่วท่าพระสไตโล
ชื่อเรื่อง (EN): ----
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ: ถั่วท่าพระสไตโล
คำสำคัญ (EN): Stylosanthes guianenses CIAT 184
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2545
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2545
เอกสารแนบ: http://nutrition.dld.go.th/Nutrition_Knowlage/information1/14.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ถั่วท่าพระสไตโล
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
2545
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมปศุสัตว์
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วท่าพระสไตโล การใช้ถั่วท่าพระสไตโลเลี้ยงแพะเนื้อ การศึกษาหาปริมาณการใช้น้ำของถั่วท่าพระสไตโล ปีที่ 1 การประเมินคุณค่าทางโภชนะของใบถั่วท่าพระสไตโลแห้ง การใช้ถั่วท่าพระสไตโลแห้งเลี้ยงโคเนื้อ การใช้ใบถั่วท่าพระสไตโลในอาหารไก่ลูกผสมพื้นเมือง คุณค่าทางโภชนะและการใช้ใบถั่วท่าพระสไตโลในไก่ไข่ อิทธิพลของระยะเวลาตัดปิดแปลงถั่วที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดถั่วท่าพระสไตโล การใช้ใบถั่วท่าพระสไตโลในอาหารเป็ดเทศสายพันธุ์ท่าพระ การใช้ถั่วท่าพระสไตโลในอาหารข้นสำหรับโครีดนม

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก