สืบค้นงานวิจัย
การออกแบบและพัฒนาเครื่องล้างกรวยจานเครื่องปั่นเหวี่ยงน้ำยางข้นแบบอัตโนมัติ
ชัยวัฒน์ นุ่มทอง - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ชื่อเรื่อง: การออกแบบและพัฒนาเครื่องล้างกรวยจานเครื่องปั่นเหวี่ยงน้ำยางข้นแบบอัตโนมัติ
ชื่อเรื่อง (EN): Design and Development an Automatic Disc bowl centrifuge Washer Machine
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชัยวัฒน์ นุ่มทอง
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2562
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2563
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2562
เผยแพร่โดย: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การออกแบบและพัฒนาเครื่องล้างกรวยจานเครื่องปั่นเหวี่ยงน้ำยางข้นแบบอัตโนมัติ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
2563
ประสิทธิภาพของเครื่องปั่นน้ำยางข้นเชิงธุรกิจ การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องควักไส้ปลา เครื่องควบคุมการให้น้ำพืชอัตโนมัติ ต้นทุนการผลิตน้ำยางข้น เขื่อน...น้ำเพื่อชีวิต โครงการพัฒนาแบบจำลองอาคารสำหรับดักและกำจัดผักตบชวา บริเวณหน้าประตูระบายนํ้าแบบอัตโนมัติ ออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นย่อยต้นถั่วลิสง การศึกษาปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางพาราในเขตจังหวัดเลย การพัฒนาต้นแบบระบบอัตโนมัติสำหรับกำจัดคราบฟิลม์น้ำยางบนจานเครื่องปั่นน้ำยางข้น การพัฒนาแผ่นปิดแผลจากน้ำยางและสมุนไพรไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก