สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาสมดุลย์น้ำของพืชน้ำมันในเขตภาคเหนือ 1.การสมดุลย์น้ำของทานตะวันในสภาพการชลประทาน
ถนอม คลองเพ็ง,, สิทธิพร สุขเกษม, ชัยวุฒิ นิมมลังกูล - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสมดุลย์น้ำของพืชน้ำมันในเขตภาคเหนือ 1.การสมดุลย์น้ำของทานตะวันในสภาพการชลประทาน
ชื่อเรื่อง (EN): THE STUDY ON WATER BALANCE OF OILSEED CROPS IN THE NORTHERN THAILAND 1.WATER BALANCE OF SUNFLOWER UNDER IRRIGATION CONDITION
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ:
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): -
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2533
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2533
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาสมดุลย์น้ำของพืชน้ำมันในเขตภาคเหนือ 1.การสมดุลย์น้ำของทานตะวันในสภาพการชลประทาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2533
เอกสารแนบ 1
การศึกษาการสมดุลน้ำของพืชน้ำมันในเขตภาคเหนือ 2.การสมดุลย์น้ำของทานตะวันในสภาพการใช้น้ำฝน ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ และพืช เสถียรภาพผลผลิตข้าวนาชลประทานสายพันธุ์ดีเด่นจากภาคต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การเจริญเติบโต การแพร่กระจายพันธุ์ และนิเวศวิทยาของเทปเล็ก (Vallisneria sp.) และแนวทางการจัดการเพื่อสร้างสมดุลย์ระบบนิเวศในแหล่งน้ำชลประทาน การศึกษาการให้น้ำชลประทานแก่แปลงนาเขตภาคเหนือ โดยกำหนดระดับน้ำต่ำกว่าผิวดิน 5 เซนติเมตร ปีที่ 2 ความถี่ อัตราและช่วงระยะเวลาการให้น้ำสำหรับอ้อยในเขตชลประทานภาคกลาง โครงการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี คุณค่าทางอาหาร และเภสัชวิทยาของพืชน้ำมัน พืชอาหาร และพืชสมุนไพร โครงการศึกษาการจัดเก็บค่าชลประทานในภาคการเกษตรจากผู้ได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อการใช้น้ำแบบยั่งยืน: กรณีศึกษาโครงการชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวเหนียวสายพันธุ์ดีสาหรับนาชลประทานภาคเหนือตอนบน PRE02008-CRI-18-2-1-1: ข้าวเหนียวนาชลประทานเพื่อการค้า ภาคเหนือตอนบน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก