สืบค้นงานวิจัย
"เครื่องหยอดข้าวแห้ง" ทางเลือกใหม่สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ
พีระ ดุงสูงเนิน - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: "เครื่องหยอดข้าวแห้ง" ทางเลือกใหม่สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ
ชื่อเรื่อง (EN): "Dry seed dipping machine" new alternative for floating rice seed production
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พีระ ดุงสูงเนิน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Peera Doungsoongnern
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำโดยใช้เครื่องหยอดข้าวแห้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม 24 ราย พื้นที่รวม 258 ไร่ ในพื้นที่ ต.วัดโบสถ์ และ ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำพันธุ์ขาวบ้านนา 432 โดยวิธีหยอดข้าวแห้ง พบว่า ได้ผลผลิตรวม 108,100 กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ย 409 กิโลกรัมต่อไร่ มีเกษตรกรจำนวน 6 ราย ที่มีปริมาณข้าวแดงไม่เกิน 10 เมล็ด ในข้าวเปลือก 500 กรัม ปริมาณข้าวแดงเฉลี่ย 79 เมล็ด เกษตรกรทุกรายเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตไว้ใช้เอง จำนวน 53,270 กิโลกรัม จำหน่ายและรอจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ จำนวน 45,530 กิโลกรัม ในราคา 13-18 บาทต่อกิโลกรัม คาดว่าในปี 2557 เกษตรกรจะปลูกวิธีการหยอดข้าวแห้ง จำนวน 730 ไร่ โดยให้ความเห็นว่า การใช้เครื่องหยอดมีข้อดี คือ ประหยัดเมล็ดพันธุ์ ตัดเก็บข้าวปนในแปลงและสามารถกำจัดวัชพืชระหว่างแถวได้ง่าย มีความเสี่ยงเรื่องฝนแล้งน้อย นก หนูไม่สามารถทำลายได้ ข้าวแตกกอดี ต้นดี ต้นใหญ่ รวงดี ใส่ปุ๋ยน้อยกว่า ผลผลิตดี สามารถลดต้นทุนการใช้เมล็ดพันธุ์ ต้นทุนต่ำกว่าการหว่านมือ
บทคัดย่อ (EN): There were 24 farmers from Watbot and Maikhet sub-district , Muang district, Prachinburi province participated with the efficiency increasing of floating rice seed production development project by using dry seed dipping machine in 258 rais. The objective was to implement floating rice seed production (Khao Ban Nah 432) model by using dry seed dipping machine. Total seed yields were 108,100 kilograms with average yield at 409 kg. per rai. There were only 6 farmers passed the red rice seed standard of certified rice seed standard, (less than 10 red rice seeds per 500 grams of paddy). The average red rice quantity was 79 seeds per 500 gram paddy. All farmers collected 53,270 kilograms of their own seeds for next season. They sold 45,530 kilograms of seeds at 13-18 bahts per kilogram. In 2014, farmers are expected to grow rice by using dry seed dipping machine in 730 rais. As the farmer opinion, floating rice seed production by using dry seed dipping machine had more advantage than dry seed broadcasting not only saving seeds rate, easily to rouging and weeding between rows, less risk from drought but also more tillering, big stem, good panicle, lower fertilizer using and get more yields. Moreover birds and rodents cannot destroyed, get more yield and lower costs than hand sowing method.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557
เอกสารแนบ: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/bitstream/001/5640/1/2556C-OP14-p.151-162.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
"เครื่องหยอดข้าวแห้ง" ทางเลือกใหม่สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ
กรมการข้าว
2557
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร รูปพรรณข้าวขึ้นน้ำผลผลิตสูง การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร (ต่อเนื่องปีที่ 2) รูปแบบ (prototype) ข้าวขึ้นน้ำที่ให้ผลผลิตสูง แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมและการเพาะปลูกข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2) การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และการเพาะปลูกข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ (ส่วนไบโอเทค) การพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลของขนาดเมล็ดที่มีต่อความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วแลปแลป

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก