สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวาน โครงการต่อเนื่องปีที่ 2 (2529)
ประดิษฐ เชยจิตร - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวาน โครงการต่อเนื่องปีที่ 2 (2529)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ประดิษฐ เชยจิตร
คำสำคัญ: โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวาน
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวาน โครงการต่อเนื่องปีที่ 2 (2529)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2529
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2529
เอกสารแนบ: https://tnrr.nriis.go.th/#/services/research-report/detail/47717
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวาน โครงการต่อเนื่องปีที่ 2 (2529)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2529
เอกสารแนบ 1
โครงการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวาน การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมการข้าวกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระยะที่ 2 โครงการวิจัยพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากแป้งพืชศักยภาพ การศึกษาปริมาณการใช้น้ำหญ้าหวานปีที่ 1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบว่าว วิจัยและพัฒนาเครื่องสาวไหมเด่นชัย 2 การสำรวจและวิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการแปรรูปอาหาร การวิจัยเพื่อการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทย (โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 3) ผลิตภัณฑ์จากมะระหวาน โครงการวิจัยและพัฒนาข้าวสาลี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก