สืบค้นงานวิจัย
การทดสอบการใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมในการทำนาข้าวขึ้นน้ำ ในสภาพนาเกษตรกร
ชิษณุชา บุดดาบุญ - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: การทดสอบการใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมในการทำนาข้าวขึ้นน้ำ ในสภาพนาเกษตรกร
ชื่อเรื่อง (EN): Optimum seed rates for floating rice in farmer fields
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชิษณุชา บุดดาบุญ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Chitnucha Buddaboon
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ทดสอบการใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ 10, 20, 25 และ30 กก./ไร่ ในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2539-2541 จำนวน 7 แปลงทดลองในท้องที่อ.กบินทร์บุรี อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี อ.บ้านนา อ.ปากพลี จ.นครนายก และศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี โดยใช้พันธุ์ข้าวพลายงามปราจีนบุรีปลูกโดยวิธีการหว่านข้าวแห้ง เก็บเกี่ยวผลผลิตได้จำนวน 6 แปลง ส่วนอีก 1 แปลงที่อ.กบินทร์บุรี ประสบภัยแล้งในช่วงแรกและน้ำท่วมในช่วงหลังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า จำนวน 4 แปลงทุกอัตราเมล็ดพันธุ์ให้ผลผลิตไม่แตกต่างกัน อีก 2 แปลงอัตราเมล็ดพันธุ์ที่ 30 กก./ไร่มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูงกว่าอัตราเมล็ดพันธุ์อื่นๆที่ต่ำกว่า เนื่องจากจำนวนต้นที่สามารถอยู่รอดได้เมื่อประสบภัยแล้งมีมากกว่า ในด้านการแข่งขันกับวัชพืชทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทั้งด้านปริมาณและ ชนิดของวัชพืช
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2543
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2544
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/doa/search_detail/result/328946
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การทดสอบการใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมในการทำนาข้าวขึ้นน้ำ ในสภาพนาเกษตรกร
กรมการข้าว
2544
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม รูปพรรณข้าวขึ้นน้ำผลผลิตสูง รูปแบบ (prototype) ข้าวขึ้นน้ำที่ให้ผลผลิตสูง แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร ศึกษาการตัดใบข้าวขึ้นน้ำในนาเกษตรกร ผลของขนาดเมล็ดที่มีต่อความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วแลปแลป การใช้พันธุ์ข้าวและอัตราเมล็ดพันธุ์ร่วมกับการจัดการข้าวแดงในนาหว่านน้ำตม ผลของอัตราเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวสุพรรณบุรี 90 ในการทำนาหว่านน้ำตมในดินเปรี้ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก