สืบค้นงานวิจัย
ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อคุณภาพของผลพลับพันธุ์พี 2 ในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ
สราวุธ ศรีวรรณา - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อคุณภาพของผลพลับพันธุ์พี 2 ในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of Storage Temperature on Quality of Persimmon Fruit cv. P2 in Vacuum Packaging
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สราวุธ ศรีวรรณา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Sravut Srivanna
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ดนัย บุณยเกียรติ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Danai Boonyakiat
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อคุณภาพของผลพลับพันธุ์พี 2 ในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ โดยเก็บเกี่ยวผลพลับที่มีระยะการพัฒนาสีผิวผลเป็นสีเหลือง 80 เปอร์เซ็นต์ นำมาบรรจุในถุงพลาสติกชนิด low density polyethylene (LDPE) และทำให้อยู่ในสภาพสุญญากาศด้วยเครื่องบรรจุหีบห่อแบบสุญญากาศก่อนเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2, 4 และ 8 องศาเซลเซียส นาน 2 เดือน หลังจากการเก็บรักษา นำผลพลับไปวางจำหน่ายที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส พบว่า ผลพลับที่เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มีอายุการวางจำหน่ายนานที่สุด คือ 7 วัน ตามการยอมรับของกลุ่มผู้ทดสอบชิม โดยผลพลับมีความเสียหายจากอาการเนื้อผลนิ่ม ช้ำน้ำ และสีเนื้อเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลน้อยที่สุด ส่วนผลพลับที่เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศที่อุณหภูมิ 2 และ 8 องศาเซลเซียส มีอายุวางจำหน่ายเพียง 4 วัน เนื่องจากผลพลับที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส มีสีเนื้อเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล และผลพลับที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส มีเนื้อผลนิ่มและรสชาติผิดปกติ
บทคัดย่อ (EN): Effects of storage temperature on quality of persimmon fruit cv. P2 packed in vacuum packaging was studied. Persimmon fruit were harvested at 80 percent color break and packed in low density polyethylene (LDPE) bag. Subsequently, all bags were vacuumed by a vacuum packaging machine prior to storage at 2, 4 and 8oC for 2 months. After storage, persimmon fruit were put on shelf at 10oC. The study found that persimmon fruit stored at 4oC had the longest shelf life which up to 7 days according to panelists' satisfactions. In addition, the fruit had the lowest incidence of fruit softening, water soak and flesh browning. Whilst vacuum packaged persimmon fruit stored at 2 and 8oC had only 4 days of shelf life since the fruit stored at 2oC developed flesh browning while another stored at 8oC showed fruit softening and developed flesh off-flavor.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556
เอกสารแนบ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/245895/168102
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อคุณภาพของผลพลับพันธุ์พี 2 ในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2556
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบางประการสำหรับพัฒนาการผลิตพลับในประเทศไทย ผลของอุณหภูมิและเวลาในการเก็บรักษาต่อคุณภาพของหัวแก่นตะวันสายพันธุ์ต่างๆ การศึกษาคุณภาพ และวิธีการเก็บรักษาต้นพันธุ์ที่มีต่อความงอกการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสําปะหลัง อิทธิพลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีผลต่อความคงทนของน้ำมันพืช ระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของหญ้าเนเปียร์หมักในถุงพลาสติก ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา ผลของโอโซนต่อการยกระดับคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาอาหารทะเลอาหารทะเลบรรจุสุญญากาศ การผลิตฟักทองญี่ปุ่นพร้อมปรุงในภาชนะบรรจุสำหรับการจำหน่ายปลีก : คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา การลดอาการสะท้านหนาวของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง ก่อนการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ ผลของกระบวนการผลิตและการเก็บรักษาต่อคุณภาพปลาอินทรีเค็ม

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก