สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกลอย
ภัทรียา สุทธิเชื้อนาค, ภัทรียา สุทธิเชื้อนาค - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกลอย
ชื่อเรื่อง (EN): Research and Development on Technology of Production in Dioscorea
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: พืชสกุลกลอย(Dioscorea)เป็นพืชหัวพื้นเมืองของไทยมีการใช้ประโยชน์ทั้งเป็นอาหารและพืช สมุนไพร ส่วนใหญ่เก็บจากตามธรรมชาติ ไม่มีการปลูกเลี้ยงเหมือนพืชอาหารอื่นๆ ดังนั้นพืชกลุ่มนี้จึงมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากกว่าพืชหัวกลุ่มอื่นๆ ประกอบกับภัยพิบัติต่างๆก็มีผลกระทบต่อพืชกลุ่มนี้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรีบรวบรวมและเก็บอนุรักษ์ ทั้งสภาพในแปลงและในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช โดยเริ่มจากการอนุรักษ์ในระยะปานกลางคือเก็บรักษาแบบgermplasmก่อน แต่เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลพื้นฐานในการเก็บรักษาวิธีนี้มาก่อน จึงจำเป็นต้องศึกษาเบื้องต้นพบว่า การฟอกฆ่าเชื้อด้วย Clorox 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา15 นาที ให้ผลดีที่สุด มีการปนเปื้อนเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นเลี้ยงในอาหารสูตร MS + BA 2 มก./ล. + ผงถ่าน 0.2% ทำให้แตกยอดได้ดี คือ มันจาวแดง มีจำนวนยอดที่เพิ่มเฉลี่ย 18 ยอด มันนก มีจำนวนยอดที่เพิ่มเฉลี่ย 15 ยอด และมันอ้อน มีจำนวนยอดที่เพิ่มเฉลี่ย 11 ยอด เมื่อเลี้ยงในอาหารสูตร MS + NAA 0.1 มก./ล. + BA 2 มก./ล. + sucrose 3% + ผงถ่าน 0.2% จะช่วยชะลอการเจริญเติบโตทำให้ทรงพุ่มมีขนาดเล็ก ไม่ทึบหรือโปร่งเกินไป และลักษณะของใบไม่ผิดเพี้ยนไปจากลักษณะเดิม ซึ่งถ้าเลี้ยงเป็นเวลา 6 เดือน มีเปอร์เซ็นต์รอดเฉลี่ย 60 เปอร์เซ็นต์ ดีกว่าที่เลี้ยงเป็นเวลา 12 เดือน มีเปอร์เซ็นต์รอดเฉลี่ยเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อย้ายออกปลูก
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกลอย
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2557
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อย โครงการวิจัยและพัฒนาส้มเกลี้ยงจังหวัดลำปาง เทคโนโลยีการผลิตพืชแห่งศตวรรษที่ 21 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตห้อมในพื้นที่จังหวัดแพร่ โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตฝรั่ง โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสละ โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบัวบก โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตองุ่น โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริก โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วแปยีให้เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก