สืบค้นงานวิจัย
ผลของข้าวกล้องข้าวเหนียวดำเพาะงอกต่อการป้องกันการเรียนรู้และความจำบกพร่องที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารอะไมลอยด์ เบต้า 25-35 เปปไทด์ในหนูแรทเพศผู้ โดย น.ส.เกวลิน ประมูลศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรระวี คงสมบัติ - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: ผลของข้าวกล้องข้าวเหนียวดำเพาะงอกต่อการป้องกันการเรียนรู้และความจำบกพร่องที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารอะไมลอยด์ เบต้า 25-35 เปปไทด์ในหนูแรทเพศผู้ โดย น.ส.เกวลิน ประมูลศิลป์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรระวี คงสมบัติ
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
บทคัดย่อ (EN): No information found from agency.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559-04-25
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561-04-24
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: .
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของข้าวกล้องข้าวเหนียวดำเพาะงอกต่อการป้องกันการเรียนรู้และความจำบกพร่องที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารอะไมลอยด์ เบต้า 25-35 เปปไทด์ในหนูแรทเพศผู้ โดย น.ส.เกวลิน ประมูลศิลป์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
24 เมษายน 2561
ผลของข้าวกล้องงอกต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนเบรนดีไรว์นิวโรโทรปิกแฟคเตอร์ เซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและเซลล์ตับของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความจำบกพร่อง ประโยชน์ของมะละกอต่อการเรียนรู้และความจำในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วนด้วยอาหารไขมันสูง สัณฐานวิทยาโครโมโซมของข้าวเหนียวดำ ศึกษาผลของอุณหภูมิในการลดความชื้นที่มีต่อปริมาณกรดแกมมาแอมิโนบิวทิริก ในผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร ผลของการแช่เมล็ดก่อนเพาะต่อสรีรวิทยาบางประการของข้าวในสภาพเครียดเกลือ ลักษณะทางการเกษตรและปริมาณแอนโทไซยานินในประชากรลูกผสมกลับ (BC2F2) ของข้าวเหนียวดำ ผลของกระบวนการสกัดและการให้ความร้อนต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในการผลิตแอนโทซัยยานินชนิดผงจากข้าวเหนียวดำ ผลของชนิด ความเข้มข้น และขั้นตอนการใช้น้ำสมุนไพรต่อสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องงอก ข้าวเหนียว: พืชยุทธศาสตร์เฉพาะถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผลของการใช้แบคทีเรียละลายฟอสเฟตในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพแอโรบิก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก