สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาประสิทธิภาพของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของปทุมาพันธุ์ลัดดาวัลย์
อภิรดี อุทัยรัตนกิจ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อเรื่อง: การศึกษาประสิทธิภาพของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของปทุมาพันธุ์ลัดดาวัลย์
ชื่อเรื่อง (EN): A study of efficacy of chitosan on growth and development and quality of ‘Laddawan’ Curcuma
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Apiradee Uthairatanakij
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): N/A
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 257,260.00
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2551
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาประสิทธิภาพของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของปทุมาพันธุ์ลัดดาวัลย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
30 กันยายน 2551
ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโต การฟื้นตัวจากการขาดน้ำและการเพิ่มผลผลิตของข้าวนาน้ำฝน 5 พันธุ์ การตอบสนองของพันธุ์ถั่วเขียวต่อการให้น้ำต่างระดับ : การเจริญเติบโตของต้น การพ่นสารไคโตซานต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาสีผิวเปลือก ผลผลิต และคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวลำไยพันธุ์อีดอ ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา การศึกษาการเจริญเติบโตของคัพภะในไข่ไหมพันธุ์ไทย การใช้ไคโตซานในการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรคพืชในเมล็ดพันธุ์ (ระยะที่ 2) ผลการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตข้าว สมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพของไก่ลูกผสมพื้นเมืองที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของข่า

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก