สืบค้นงานวิจัย
ผลของการใช้อุณหภูมิสูงในการอบลดความชื้นต่ออายุการเก็บเกี่ยวของเมล็ดพันธุ์ข้าว
พรสุรี กาญจนา - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: ผลของการใช้อุณหภูมิสูงในการอบลดความชื้นต่ออายุการเก็บเกี่ยวของเมล็ดพันธุ์ข้าว
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of high temperature oven on storability of rice seeds
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พรสุรี กาญจนา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Pornsuree Kanjana
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ (EN): Seed drying is one of the most important processes of seed production in rice. The purpose for reduce seed moisture without any effects on seed quality. The continuous-flow drier need higher temperature for increased drying rate was used in this experiment. In2008, Five Experiments were conducted to find out the effected of temperature on quality under different levels of temperature including 45, 50, 55 45 fallowed by 50 and 50 fallowed by 55°c compared with sun drying method. In2009, study in two experiments. First experiment 3 levels of temperature including 45, 50, 55°c compared with sun drying and another 45 fallowed by 50 and 50 fallow by 55°c compared with sun drying. The suitable temperature for seed drying was 50 fallowed by 55°c without affected to seed dormancy, storability and vigor. In 2010, studied in four methods were conducted drier and fallowed by sun drying, drier at 45°c fallowed by 50°c fallowed by 55°c, sun drying fallowed by drier and sun drying. The results indicated that the moisture reducing by appropriated temperature of drier was better than another on seed storability and vigor, but rate of moisture reducing got more times. During the rainy season when sun drying area wasn’t enough, Sun drying followed by drier was the best method for seed drying.
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/rd/search_detail/result/329791
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของการใช้อุณหภูมิสูงในการอบลดความชื้นต่ออายุการเก็บเกี่ยวของเมล็ดพันธุ์ข้าว
กรมการข้าว
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม ผลของการใช้อุณหภูมิสูงในการอบลดความชื้นต่ออายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าว แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร ผลของขนาดเมล็ดที่มีต่อความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วแลปแลป ผลของการใช้เครื่องอบลดความชื้นต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว การทดสอบความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้ตู้อบไมโครเวฟ ศักยภาพของเม็ดดูดความชื้นซีโอไลท์ในการลดความชื้นของเมล็ดพันธุ์ข้าว

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก