สืบค้นงานวิจัย
การปรับปรุงพันธุ์ยางชุด 800 เพื่อการพัฒนาประชากรยางพารา โดยวิธีผสมเปิด
สมจินตนา รูเดอร์แมน - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงพันธุ์ยางชุด 800 เพื่อการพัฒนาประชากรยางพารา โดยวิธีผสมเปิด
ชื่อเรื่อง (EN): Rubber Breeding Program for 800 Series to Develop Rubber Population Using Open Pollination Technique
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สมจินตนา รูเดอร์แมน
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การปลูกยางเพื่อสร้างลูกผสมเปิดระหว่างพันธุ์ปลูกและพันธุ์บราซิล จำนวน 225 ต้น แบ่งเป็น พันธุ์บราซิล จากรัฐ Rondonia 50 ต้น พันธุ์ BPM 24 จำนวน 87 ต้น GT1 จำนวน 88 ต้น โดยใช้ระยะปลูก 8*8 เมตร ณ ศูนย์บริการวิชาการฯ ปราจีนบุรี หลังจากปลูกไปประมาณ 11 เดือน พบว่ามีต้นตายเป็นจำนวนมาก และได้ปลูกซ่อม เป็นจำนวน 128 ต้น แบ่งเป็นพันธุ์ BPM 24 จำนวน 63 ต้น GT1 จำนวน 47 ต้น และ พันธุ์บราซิล จำนวน 18 ต้น วัดการเจริญเติบโตของทั้งแปลงโดยใช้เวอร์เนียร์วัดขนาดลำต้นที่ระดับความสูง 10 ซม. และวัดความสูงของต้นจากพื้นดิน เมื่ออายุ 1, 5, 11 และ 18 เดือนหลังปลูก พบว่าค่าเฉลี่ยเส้นรอบลำต้นของต้นยางทั้งแปลงเท่ากับ 0.45, 0.68, 0.96 และ 1.72 เซนติเมตรตามลำดับ ค่าเฉลี่ยความสูงเท่ากับ 23.16, 34.74, 67.29 และ 110.22 เซนติเมตรตามลำดับ นอกจากนี้เนื่องจากสภาพดินไม่ค่อยเหมาะสมต่อการปลูกยางและระดับน้ำใต้ดินสูงทำให้มีต้นตายค่อนข้างสูง จากการตรวจนับเมื่ออายุ 1, 5, 11 และ 18 เดือนหลังปลูก พบว่าเปอร์เซ็นต์การตายของยางพันธุ์ BPM24 เท่ากับ 11.49, 22.99, 11.49 และ 41.38 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เปอร์เซ็นต์การตายของยางพันธุ์ GT1 เท่ากับ 11.36, 25, 23.86 และ 43.18 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และเปอร์เซ็นต์การตายของยางพันธุ์บราซิล 22, 42, 28 และ 38 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ส่วนการปลูกยางเพื่อสร้างลูกผสมเปิดระหว่างพันธุ์ปลูกและพันธุ์บราซิลจากรัฐ Mato Grosso และ Acre แหล่งละ 50 ต้น ร่วมกับพันธุ์ BPM 24 จำนวน 36 ต้น GT1 จำนวน 35 ต้น โดยใช้ระยะปลูก 8*8 เมตร ซึ่งอยู่ในระหว่างการเตรียมต้นพันธุ์เพื่อปลูกในปี 2547 โดยที่พันธุ์จากรัฐ Acre เตรียมปลูกในฤดูปลูกปี 2547 ณ ศูนย์บริการวิชาการฯ สุโขทัย 2 (ท่าชัย) พันธุ์บราซิลจากรัฐ Mato Grosso วางแผนปลูกที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การปรับปรุงพันธุ์ยางชุด 800 เพื่อการพัฒนาประชากรยางพารา โดยวิธีผสมเปิด
การยางแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
บทบาทของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชกับการปรับปรุงพันธุ์ การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณแมกนีเชียมในน้ำยางขัน (ยางพารา) การทดสอบพันธุ์ยาง (ชุด RRIT 400) ในพื้นที่ปลูกยางใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โครงการวิจัย : การปรับปรุงพันธุ์ยางพารา กิจกรรม : การปรับปรุงพันธุ์ยางแหล่งปลูกยางใหม่ (การทดลอง) การศึกษายีนต้านทานโรคในยางพาราเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ยาง ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ยาง ผลของเอทธิลีนต่อการให้ผลผลิตของยางพาราพันธุ์ RRIM 600 และ BPM 24 ความต้านทานเชื้อออยเดียมของยางพันธุ์ RRIT ชุด 200 บางพันธุ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก