สืบค้นงานวิจัย
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของดีเอนเอจากไมโตคอนเดรียและโครโมโซมวายในประชากรภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
สายศิริ มีระเสน - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของดีเอนเอจากไมโตคอนเดรียและโครโมโซมวายในประชากรภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Phylogenetic relationship analysis of mitochondrial DNA and Y-chromosome in lower northern part of Thailand
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สายศิริ มีระเสน
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-09-30
เอกสารแนบ: http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/368/1/%e0%b8%89%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%87%e0%b8%a1%20%28Full%20text%29.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: 1 เพื่อสำรวจและรวบรวมรูปแบบ haplotype ของ mtDNA และ Y-chromosome STR ที่อาจพบได้ในประชากรไทย และกลุ่มชาติพันธุ์ที่ทำการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย 2 เพื่อประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม และประมาณค่าความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมที่พบภายในและระหว่างกลุ่มประชากรที่ทำการสำรวจ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของดีเอนเอจากไมโตคอนเดรียและโครโมโซมวายในประชากรภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
30 กันยายน 2560
เอกสารแนบ 1
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพืชสกุล Curcuma (Zingiberaceae) ด้วยลำดับดีเอ็นเอในนิวเคลียส การศึกษาสถานการณ์การผลิตและการตลาดลำไยของประเทศไทย เจ้าพ่อทัพ: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทพเจ้าและชุมชน การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์กับลักษณะสีขนของไก่พื้นเมืองไทยในจังหวัดพิษณุโลก การศึกษาโครโมโซมกล้วยพันธุ์พื้นบ้านของภาคเหนือ กึ่งกรุปของการแปลงที่รักษาความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง Macrophomina Phaseoli และ Mcloi dogyne javanica ต่อโรคโคนเน่าดำของถั่วเขียว รูปแบบการจัดการความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพังในเขตภาคเหนือตอนล่าง ความสัมพันธ์ของยีน MC4R ต่อลักษณะทางเศรษฐกิจในสุกร การอนุรักษ์ภูมิปัญญาช่างทอผ้าตีนจกในภาคเหนือตอนล่างผ่านการจัดทำนามานุกรม

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก