สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาสายพันธุ์ข้าว Jasmine IR57514 ให้ต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
รองศาสตราจารย์สุรีพร เกตุงาม - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาสายพันธุ์ข้าว Jasmine IR57514 ให้ต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
ชื่อเรื่อง (EN): Molecular Breeding of Jasmine IR57514 Rice Lines Resistance to Blast and Brown Planthopper using Marker Assisted Selection
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์สุรีพร เกตุงาม
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การพัฒนาสายพันธุ์ข้าว Jasmine IR57514 ให้ต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก” แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรองศาสตราจารย์ สุรีพร เกตุงาม เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนที่มีลักษณะคุณภาพการหุงต้มคล้ายข้าวขาวดอกมะลิ105 ทนน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคไหม้ (qBl1และ qBl11) และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Bph3) โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก จากการศึกษาวิจัยพบว่า การปรับปรุงพันธุ์โดยการรวมยีนหลายๆ ยีน เป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากสำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐาน และถ้าหากลักษณะดังกล่าวถูกควบคุมด้วยยีนด้อย เช่น ลักษณะต้านทานโรค และแมลง จำเป็นต้องทำการผสมตัวเองทุกครั้ง เพื่อให้ยีนมีการกระจายตัว จึงจะสามารถคัดเลือกลักษณะดังกล่าวได้ และการประเมินเพื่อคัดเลือกลักษณะดังกล่าวต้องใช้แรงงานและค่าใช้จ่ายสูงมาก ซึ่งการใช้เครื่องหมายโมเลกุลเข้ามาช่วยในการคัดเลือก (marker assisted selection) เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าว สามารถลดข้อจำกัดในการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐาน (conventional breeding) ได้ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ต้านทานต่อสภาวะเครียดหลายๆ ลักษณะ ได้แก่ ทนแล้ง ทนน้ำท่วม ต้านทานโรคไหม้ และปรับตัวเข้ากับสภาพพื้นที่ปลูกได้ดี จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเตรียมความพร้อมและป้องกันการสูญเสียผลผลิตข้าวจากสภาพแวดล้อมวิกฤตซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน งานวิจัยนี้มีเป้าหมายที่จะผนวกยีนต้านทานโรคไหม้และยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเข้าไปในข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง IR57514 ที่มีคุณภาพการหุงต้มคล้ายข้าวขาวดอกมะลิ 105 (Jasmine IR57514) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีฐานพันธุกรรมทนแล้งและทนน้ำท่วมฉับพลัน ดังนั้น จึงน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมของการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกทั้งในภาวะน้ำท่วม ภาวะขาดแคลนน้ำและการระบาดของโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะนำวิธี MAS หรือการใช้เครื่องหมายโมเลกุลของลักษณะเป้าหมายมาช่วยในการคัดเลือก            ประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการนี้คือ ได้ข้าวสายพันธุ์ดีที่จะพัฒนาต่อเพื่อนำเสนอเป็นพันธุ์ข้าว สำหรับการเพาะปลูกในนาน้ำฝนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะคล้ายพันธุ์ IR57514-PMI-5-B-1-2 คือให้ผลผลิตสูง ทนทานต่อน้ำท่วมฉับพลัน ปรับตัวได้ดีในเขตปลูกข้าวในที่ราบลุ่มอาศัยน้ำฝนในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงที่มีการกระจายตัวของฝนไม่สม่ำเสมอ มีลักษณะความหอมและคุณภาพการหุงต้มคล้ายข้าวขาวดอกมะลิ 105 และมีความสามารถในการต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2558
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาสายพันธุ์ข้าว Jasmine IR57514 ให้ต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
30 กันยายน 2559
การพัฒนาสายพันธุ์ข้าว Jasmine IR57514 ให้ต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก การพัฒนาสายพันธุ์ข้าว Jasmine IR57514 ให้ต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก การพัฒนาสายพันธุ์ข้าว Jasmine IR57514 ให้ต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก มุมมองเรื่องชีวชนิดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม สี CNT07001-35-3-2-1: ข้าวอายุสั้นผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคไหม้ การพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก น้ำตาลกับช็อกโกแลต อาร์โทรปอตในระบบนิเวศน์นาข้าวพันธุ์อ่อนแอและพันธุ์ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก