สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาเตียงและเครื่องดึงหลังไฟฟ้าต้นแบบเพื่อผู้ป่วยบำบัดทางกายภาพ
สมพร เรืองสินชัยวานิช - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเตียงและเครื่องดึงหลังไฟฟ้าต้นแบบเพื่อผู้ป่วยบำบัดทางกายภาพ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สมพร เรืองสินชัยวานิช
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2560-07-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-12-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาเตียงและเครื่องดึงหลังไฟฟ้าต้นแบบเพื่อผู้ป่วยบำบัดทางกายภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
31 ธันวาคม 2560
การพัฒนาเครื่องดื่มสุขภาพต้นแบบเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจากใบบัวหลวง การพัฒนาเครื่องและซอฟท์แวร์เพื่อช่วยในการสื่อสารทางเลือกแบบพกพาและการศึกษาการใช้งานเครื่องต้นแบบเวอร์ชั่น 1 ในผู้ป่วย การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพจากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พลังวิทย์ ตอน Power Lift Bed เตียงนอนช่วยการลุกนั่งลุกยืนของผู้สูงอายุ การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องผสมปุ๋ยในระดับเกษตรกร การสร้างเครื่องต้นแบบและพัฒนาเครื่องวัดปริมาณยางในน้ำยางด้วยพลาสติก งานวิจัยพืชอาหารสัตว์กับการพัฒนาโคนมไทย ต้นแบบการผลิตพันธุ์ปลากะรังที่มีมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์ การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเงาะด้วยเครื่องต้นแบบ บำบัดความเสื่อมของกระดูกสันหลังด้วยเครื่องดึงหลังและคออัตโนมัติ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก