สืบค้นงานวิจัย
ศึกษาการแยกเชื้อจำแนกชนิดเชื้อราPhytophthora spp. และการทดสอบเชื้อต่อการเกิดโรครากเน่าของหม่อน
เลื่อน บุญแนบ - กรมหม่อนไหม
ชื่อเรื่อง: ศึกษาการแยกเชื้อจำแนกชนิดเชื้อราPhytophthora spp. และการทดสอบเชื้อต่อการเกิดโรครากเน่าของหม่อน
ชื่อเรื่อง (EN): Isolation Taxonomic Studies and Pathogenicity Test of Phytophthora spp. Isolated from Mulberry Root Rot
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เลื่อน บุญแนบ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: โรครากเน่าของหม่อนเป็นโรคที่ทำความเสียหายแก่ต้นหม่อน และเป็น ปัญหาต่อผู้ที่ประกอบการเลี้ยงไหม กล่าวคือ ทำให้ต้นหม่อนตายเป็น จำนวนมาก จากการศึกษาสาเหตุของโรคในการแยกเชื้อ และการทดสอบ เชื้อมักประสบความล้มเหลว ต่อมาได้แยกเชื้อพบเชื้อรา...
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2525
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2526
เอกสารแนบ: https://qsds.go.th/newosrd/wp-content/uploads/sites/115/2021/08/2526-36.pdf
เผยแพร่โดย: กรมหม่อนไหม
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ศึกษาการแยกเชื้อจำแนกชนิดเชื้อราPhytophthora spp. และการทดสอบเชื้อต่อการเกิดโรครากเน่าของหม่อน
กรมหม่อนไหม
2526
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมหม่อนไหม
การสร้างหม่อน Tetraploid จากหม่อนที่มีความต้านทานโรครากเน่า การศึกษาเชื้อราและบักเตรีที่ทำให้เกิดโรครากเน่าของหม่อน ความสามารถก่อโรคของเชื้อรา Fusarium species ที่เกี่ยวข้องกับโรครากเน่าของหม่อน การแยกเชื้อหาสาเหตุของโรครากเน่าหม่อนและการทดสอบ เชื้อ การระบุเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับกลไกการตอบสนองต่อความเค็มของหม่อน ราที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากระบบนิเวศวิทยาป่าอุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี การแยกเชื้อ Phytophthora sp. จากหม่อนที่เป็นโรครากเน่า การศึกษาสารเคมีป้องกันโรครากเน่าของหม่อน ประสิทธิภาพของสารกำจัดเชื้อราประเภทดูดซึมบางชนิดต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา Phytophthora parasitica KK8 ซึ่งเป็นสาเหตุโรคโคนเน่าของพลู การเจริญของเชื้อ Macrophomina phaseolina ในส่วนต่าง ๆ ของพืชภายหลังการติดเชื้อของราก
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก