สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาการเก็บรักษาพันธุ์เอื้องแซะหอมภายใต้สภาพอุณหภูมิต่ำ
สุพัตรา สระธรรม - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการเก็บรักษาพันธุ์เอื้องแซะหอมภายใต้สภาพอุณหภูมิต่ำ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุพัตรา สระธรรม
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: คณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขทะเบียนวิจัยกรม: มจ.1-48-006.8
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
เอกสารแนบ: http://researchex.rae.mju.ac.th/research60/library/ab/MJU1-48-006.8.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาการเก็บรักษาพันธุ์เอื้องแซะหอมภายใต้สภาพอุณหภูมิต่ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2548
เอกสารแนบ 1
การศึกษาการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์เอื้องแซะหอมภายใต้สภาพอุณหภูมิต่ำ ผลของอุณหภูมิและวิธีการเก็บรักษาต่อแตนเบียนไข่, Trichogramma spp. ผลของสภาพการเก็บรักษาภายใต้สภาวะปิดความดันต่ำที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวและแมลงในโรงเก็บ ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารเรืองแสง Rhodamin-B ต่อคุณภาพหลังการเก็บรักษาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงความหนืด ของข้าวพันธุ์ต่างๆ ผลของกัมอารบิกที่มีผลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวทุเรียนหลงลับแลเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ การปรับปรุงพันธุ์เอื้องแซะหอมพันธุ์แท้และพันธุ์ผสมเอื้องแซะหอม ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อการงอกหลังบ่มของหัวแก่นตะวัน การปรับปรุงพันธ์เอื้องแซะหอมพันธ์แท้และพันธุ์ผสมเอื้องแซะหอม การเก็บรักษาพันธุ์หอมน้ำ Crinum thaianum Schulze ในสภาพปลอดเชื้อ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก