สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาความเสียหายและลักษณะการเข้าทำลายของปลวกในต้นยางพารา จังหวัดขอนแก่น
ชุตินันท์ ชูสาย - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความเสียหายและลักษณะการเข้าทำลายของปลวกในต้นยางพารา จังหวัดขอนแก่น
ชื่อเรื่อง (EN): Studies on damage and destroy character of termite in Para Rubber tree of Khon Kaen
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชุตินันท์ ชูสาย
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Chutinan Choosai
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2561
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P57%20Ent10.pdf&id=3099&keeptrack=2
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาความเสียหายและลักษณะการเข้าทำลายของปลวกในต้นยางพารา จังหวัดขอนแก่น
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2561
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การควบคุมโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อ Colletotrichum sp. และปลวกที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต้นยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การฟื้นฟูต้นยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยไต้ฝุ่นเกย์ โครงการฝึกอบรมการผลิตกล้ายางพาราและการปลูกยางพาราแบบมืออาชีพ การเสริมสร้างความต้านทานของต้นยางพาราต่อการเข้าทำลายเชื้อราโรครากขาว การประเมินผลกระทบของการใช้แก๊สเอทธิลีนต่อต้นยางพาราอายุน้อยที่เปิดกรีดแล้วเปรียบเทียบกับต้นยางพาราแก่ ความเป็นไปได้ในการดูแลและบำรุงรักษาต้นยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากพายุไต้ผุ่นเกย์ ประสิทธิภาพและวิธีการป้องกันไม้ยางพาราจากการเข้าทำลายของปลวกใต้ดินโดยใช้สารประกอบโบรอน แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นน้ำ ยางพาราในห่วงโซ่อุปทาน : กรณีศึกษาอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง อิทธิพลของปุ๋ยเคมีและวัสดุปลูกที่มีผลต่อการผลิตกล้ายางพาราคุณภาพดี สารรักษาเนื้อไม้จากอนุพันธ์ polymerized tannin resin boric acid เพื่อป้องกันไม้ยางพาราจากเข้าทำลายของปลวกใต้ดิน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก