สืบค้นงานวิจัย
ผลของสารสกัดจากใบติ้วขาวต่อการยับยั้งการตายของเซลล์ประสาทเมื่อถูกกระตุ้นด้วยเบต้าอะไมลอยด์เปปไทด์ (โมเดลของโรคอัลไซเมอร์)
ผศ. ดร. นุชนาถ ไหมหรือ - กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อเรื่อง: ผลของสารสกัดจากใบติ้วขาวต่อการยับยั้งการตายของเซลล์ประสาทเมื่อถูกกระตุ้นด้วยเบต้าอะไมลอยด์เปปไทด์ (โมเดลของโรคอัลไซเมอร์)
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of Cratoxylum formosum leaf extract on neuronal cell death induced By beta amyloid peptide: model of Alzheimer’s disease
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ผศ. ดร. นุชนาถ ไหมหรือ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): N/A
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ไม่ระบุข้อมูลผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): N/A
คำสำคัญ: สารสกัด
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: ผลของสารสกัดจากใบติ้วขาวต่อการยับยั้งการตายของเซลล์ประสาทเมื่อถูกกระตุ้นด้วยเบต้าอะไมลอยด์เปปไทด์ (โมเดลของโรคอัลไซเมอร์)
บทคัดย่อ (EN): It has been reported that amyloid β peptide (Aβ), the major component of senile plaques, plays a critical role in the development and progression of Alzheimer’s disease (AD) by generating reactive oxygen species (ROS) leading to oxidative stress. The present study aimed to investigate the protective effect of Cratoxylum formosum leaf extract against Aβ25-35 induced oxidative stress and cell injury using SH-SY5Y cells as a model and explores the underlying mechanisms. The results show that exposure of cells to 20 μM Aβ25-35 significantly increased cellular oxidative stress as evidenced by increased ROS. Aβ25-35 treatment also increased caspase-3/7 activity, increased lactate dehydrogenase (LDH) release, and caused viability loss. Cratoxylum formosum treatment not only attenuated the generation of ROS and suppressed caspase-3/7 activity but also reduced the neurotoxicity of Aβ25-35 in a concentration-dependent manner, as evidenced by increased cell viability and decreased LDH release. Treatment with Cratoxylum formosum also increased superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) activities, increased the phosphorylation of Akt and CREB, and contributed to upregulation of Bcl-2 protein. Taken together, these results indicate that Cratoxylum formosum extract could protect SH-SY5Y cells against Aβ25–35-induced cell injury, at least in part, by inhibiting oxidative stress, increasing SOD and CAT activity, attenuating caspase 3/7 activity and promoting the cell survival pathway, Akt/CREB/Bcl-2. The approach used in this study may also be useful for preventing the neurotoxicity induced by Aβ in AD and related neurodegenerative diseases. Further studies into the activity of Cratoxylum formosum extract under in vivo conditions are now needed.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ:
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: N/A
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: N/A
เลขทะเบียนวิจัยกรม: N/A
ชื่อแหล่งทุน: N/A
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 0000
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 0000
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2562
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2562
เอกสารแนบ: http://ttdkl.dtam.moph.go.th/Module7/frmc_home_research_show.aspx?r_id=Mzgx
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: N/A
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: N/A
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2562
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของสารสกัดจากใบติ้วขาวต่อการยับยั้งการตายของเซลล์ประสาทเมื่อถูกกระตุ้นด้วยเบต้าอะไมลอยด์เปปไทด์ (โมเดลของโรคอัลไซเมอร์)
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2562
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากบัวหลวง การศึกษาศักยภาพด้านอัลลีโลพาทีของสารสกัดจากใบเลี่ยน ฤทธิ์ทางชีวภาพต่อเซลล์ human skin fibroblast และ B16F10 melanoma ของสารสกัด รวงข้าวขาวดอกมะลิ 105 ฤทธิ์ทางชีวภาพต่อเซลล์ human skin fibroblast และ B16F10 melanoma ของสารสกัด รวงข้าวขาวดอกมะลิ 10 ผลของสารสกัดจากลูกยอต่อการรักษาโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในโคนม การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและผลข้างเคียงสารสกัดขิง กับยา loratadine ในการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ การพัฒนาแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก ผลของสารสกัดกระเพราแดงต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน และความต้านทานต่อเชื้อก่อโรค Streptococcus agalactiae ในปลานิล การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดขมิ้นชันต่อการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันจากสารทึบรังสีในผู้ป่วยที่ได้รับการสวนและขยายหลอดเลือดหัวใจ ประสิทธิศักย์สารสกัดจากหนอนตายหยาก สาบเสือ และสะเดาช้างต่อยุงลายบ้าน โดยการพ่นสารเคมีแบบฝอยละเอียด

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก