สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบและผลของอุณหภูมิการคั้นต่อคุณภาพน้ำคั้นใบย่านาง
กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบและผลของอุณหภูมิการคั้นต่อคุณภาพน้ำคั้นใบย่านาง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: 1.ศึกษาความเป็นพิษของน้ำคั้นใบย่านางโดยทดสอบความมีชีวิตรอดของเซลล์มาโครฟาจ (RAW 264.7) ด้วยวิธี MTT assay 2. ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของน้ำคั้นใบย่านางโดยประเมินจากปริมาณไนตริกออกไซด์ของเซลล์มาโครฟาจ 3. ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของน้ำคั้นใบย่านางโดยประเมินจากการแสดงออกของเอนไซม์ iNOS และ COX-2 ด้วยวิธี Western blot analysis 4. เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิในการสกัดน้ำคั้นใบย่านางต่อกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีโนลิค ฟลาโวนอยด์ ในน้ำคั้นใบย่านาง
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบและผลของอุณหภูมิการคั้นต่อคุณภาพน้ำคั้นใบย่านาง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
30 กันยายน 2559
ความสัมพันธ์ของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำบางประการในบึงแก่งน้ำต้อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลของระยะเวลาหลังการเก็บเกี่ยวต่อปริมาณและความหวานของน้ำคั้นข้าวฟ่างหวานพันธุ์ มข.40 และริโอ ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดจากใบมะรุม คุณภาพน้ำและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในแม่น้ำอิง ผลของวิธีการทำ matrixpriming และอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดโคนต้นหม่อน ผลของการห่อผลที่มีต่อคุณภาพของมะม่วงพันธุ์มหาชนก ผลของการเติมอินูลินต่อคุณภาพด้านต่างๆ ของแหนม ผลของอุณหภูมิต่อแมลงพาหะ Matsumuratettix hiroglyphicus นำโรคใบขาวอ้อย ผลของอุณหภูมิและวิธีการเก็บรักษาต่อแตนเบียนไข่, Trichogramma spp.

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก