สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับจำแนก Species ของ Chaetomium
มนตรี พจนารถลาวัณย์ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับจำแนก Species ของ Chaetomium
ชื่อเรื่อง (EN): Development of Expert System for Identification of chaetomium
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: มนตรี พจนารถลาวัณย์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Montien Pojanardlawan
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: เกษม สร้อยทอง
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Kasem Soytong
คำสำคัญ: โรคพืช
คำสำคัญ (EN): Chaetomium
บทคัดย่อ: ในงานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับจำแนก Species ของ Chaetomium โดยใช้ภาษาโปรล็อก (Prolog) ระบบ ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวสามารถใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 16 บิท หรือ 32 บิท ผลการทดลองใช้งาน พบว่า ระบบ ผู้เชี่ยวชาญสามารถจำแนกรา chaetomium ได้ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วกว่าวิธีอื่น
บทคัดย่อ (EN): An expert system for identifying species of Chaetomium was developed in this research project by using Prolog. The descibed expert system can work on 16 or 32 bit microcomputer. After testing, this expert system ws found to identify the species of Chaetomium more accurate, correct and faster than other methods.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2533
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2533
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับจำแนก Species ของ Chaetomium
กรมวิชาการเกษตร
2533
เอกสารแนบ 1
โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 5การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดพืชชนิดน้ำควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช obligate parasites กลุ่ม laten การปรับปรุงวิธีการที่เหมาะสมต่อการจัดจำแนกวงศ์วานวิวัฒนาการของเชื้อราในกลุ่ม Colletotrichum ที่เป็นสาเหตุที่สำคัญของโรคพืช การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการพัฒนาวิธีการทางอิมมูโนวิทยาเพื่อใช้ตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคพืชที่สำคัญในพืชเศรษฐกิจ การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการพัฒนาวิธีการทางอิมมูโนวิทยาเพื่อใช้ตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคพืชที่สำคัญในพืชเศรษฐกิจ (ปีที่ 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดพืชชนิดน้ำควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช obligate parasites กลุ่ม latent infection และสารสกัดพืชชนิดผง กำจัดแมลงศัตรูพืชในดิน (ปีที่ 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดพืชชนิดน้ำควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชกลุ่ม obligate parasites กลุ่ม latent infection และสารสกัดพืชชนิดผง กำจัดแมลงศัตรูพืชในดิน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับชาและผลิตภัณฑ์ชงชา การใช้ระบบ Fisheries Map เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่จับสัตว์น้ำ การประเมินคุณภาพที่ดินสำหรับมันสำปะหลัง โดยโปรแกรม ALES และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การศึกษาทัศนคติของชาวประมงต่อการใช้ระบบ Vessel Monitoring System (VMS)

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก