สืบค้นงานวิจัย
การทดลองหาเปอร์เซนต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็นในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน
พีระพงศ์ เชาวน์เสฏฐกุล - กรมหม่อนไหม
ชื่อเรื่อง: การทดลองหาเปอร์เซนต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็นในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of Different Cold Storing Terms of Silkworm Eggs on Their Hatchabilities in the Acid-Treatment After Chilling Method
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พีระพงศ์ เชาวน์เสฏฐกุล
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: จากการทดลองซึ่งได้กระทำผ่านมาแล้ว 4 ครั้ง พอที่จะสรุปได้ว่าไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็น 5 °ซ. นาน 40-100 วัน เพื่อทำการฟักเทียมด้วยสารละลายกรดเกลือ ถ.พ. 1,110 ที่อุณหภูมิ 35 °ซ. นาน 40 นาที มีผลทำให้การฟักออกของไข่ไหมมีเปอร์เซนต์สูง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2521
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2522
เอกสารแนบ: https://qsds.go.th/newosrd/wp-content/uploads/sites/115/2021/08/2522-34.pdf
เผยแพร่โดย: กรมหม่อนไหม
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การทดลองหาเปอร์เซนต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็นในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน
กรมหม่อนไหม
2522
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมหม่อนไหม
การทดลองหาเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็นในช่วงระยะเวลาต่างกัน การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้องเย็นกับเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหม การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้องเย็นกับเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมโดยไม่ต้องฟักเทียม การเปรียบเทียบการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมชนิด Reshin โดยการใช้วิธีการเก็บรักษาที่ต่างกัน การทดลองหาระยะเวลาหลังจากแม่ผีเสื้อวางไข่จนถึงฟักเทียมแบบฟักทันทีที่ทำให้ไข่ไหมมีเปอร์เซนต์การฟักออกเป็นตัวสูง การทดลองฟักเทียมไข่ไหมหลังจากที่เก็บ 5 ° ซ ในช่วงระยะสั้น ผลของการขนส่งไข่ไหมในเวลาต่างกันต่อเปอร์เซนต์การฟักออกเป็นตัว ผลการเก็บไข่ไหมในห้องเย็นก่อนฟักเทียมแบบฟักทันที การทดลองหาระยะเวลาหลังจากแม่ผีเสื้อวางไข่ จนถึงฟักเทียมแบบฟักทันทีที่ทำให้ไข่ไหมมีเปอร์เซนต์การฟักออกเป็นตัวสูง การศึกษาหาระยะเวลาในการเก็บรักษาไข่ไหมในช่วงเวลาต่างๆ กัน หลังจากฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก