สืบค้นงานวิจัย
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วท่าพระสไตโล
เรืองยุทธ ภูผาสุข - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วท่าพระสไตโล
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เรืองยุทธ ภูผาสุข
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2542
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2542
เอกสารแนบ: http://nutrition.dld.go.th/Nutrition_Knowlage/ARTICLE/Pro14.htm
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วท่าพระสไตโล
กองอาหารสัตว์
2542
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมปศุสัตว์
ถั่วท่าพระสไตโล การทดสอบเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วท่าพระสไตโลในพื้นที่ของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ผลของความสูงของการตัดเก็บเกี่ยวเมล็ดที่มีต่อผลผลิตเมล็ดถั่วท่าพระสไตโลในปีที่ 2 อิทธิพลของระยะเวลาตัดปิดแปลงถั่วที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดถั่วท่าพระสไตโล ผลของความสูงของการตัดเก็บเกี่ยวเมล็ดในปีแรกที่มีต่อผลผลิตเมล็ดถั่วท่าพระสไตโลในปีที่ 2 การใช้ใบถั่วท่าพระสไตโลในอาหารเป็ดเทศสายพันธุ์ท่าพระ การใช้ถั่วท่าพระสไตโลเลี้ยงแพะเนื้อ การศึกษาหาปริมาณการใช้น้ำของถั่วท่าพระสไตโล ปีที่ 1 การใช้ถั่วท่าพระสไตโลแห้งเลี้ยงโคเนื้อ การประเมินคุณค่าทางโภชนะของใบถั่วท่าพระสไตโลแห้ง

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก